HomeArtikel4 jaar kinderdiabetesconventie Vitaz

4 jaar kinderdiabetesconventie Vitaz

Gepubliceerd op maandag 1 juli, 2024

Sinds mei 2020 is het Kinderdiabetesteam Vitaz officieel erkend als onafhankelijke kinderdiabetesconventie. Ondertussen worden ongeveer 90 kinderen en adolescenten (tussen 0 en 18 jaar) met diabetes, afkomstig uit het Waasland, opgevolgd op de dienst Kindergeneeskunde van Vitaz.

Diabetes bij kinderen en jongeren

Diabetes bij kinderen en jongeren blijft een zeldzame metabole aandoening. In 95 procent van de gevallen hebben we te maken met type 1 diabetes, waarbij patiënten een tekort aan insuline krijgen als gevolg van een auto-immuunreactie. Hiernaast bestaan er ook andere types diabetes, zoals MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) en diabetes type 2.

Diabetes type 1 bij kinderen en jongeren geeft acute symptomen zoals veel drinken, veel plassen en vermagering. Andere klachten bij presentatie zijn buikpijn, braken en vermoeidheid. Een eenvoudige vingerprik op een willekeurig moment waarbij een glycemie boven 200 mg/dl wordt aangetoond, geeft een zekerheidsdiagnose van diabetes type 1. Een urgente verwijzing (binnen 24 uur) naar een kinderdiabetescentrum is dan noodzakelijk.

Een behandeling bestaat steeds uit het toedienen van insuline via pen- of pomptherapie. Daarnaast zijn een gezond en gevarieerd voedingspatroon en een actieve levensstijl van belang voor een goede metabole controle. Een goede glycemieregeling beperkt het risico op complicaties op korte en lange termijn.

In België zijn er ongeveer tien nieuwe type 1 diabetespatiënten jonger dan 40 jaar per 100.000 inwoners per jaar. Er wordt een belangrijke toename gezien van het aantal nieuwe gevallen van type 1 diabetes bij kinderen. De ziekte komt dus meer en meer op een jongere leeftijd voor.

Multidisciplinair team

Dr. Ellen Maris, kindergeneeskunde

In ons ziekenhuis worden de kinderen en hun omgeving begeleid door een multidisciplinair team bestaande uit een kinderarts, kinderdiëtisten, diabeteseducatoren, een psycholoog en maatschappelijk werkers. Dit team staat in voor de nodige diabeteszorg, behandeling en advies, 24 uur per dag, alle dagen van het jaar.

Kinderen met diabetes kunnen in ons centrum terecht voor ambulante opvolging en ondersteuning, via driemaandelijkse consultaties op de polikliniek kindergeneeskunde, in een kindvriendelijke omgeving. Daarnaast zal het team ook binnen het ziekenhuis patiënten ondersteunen tijdens een ingreep of een hospitalisatie. Het team staat ook in voor de educatie van de omgeving (bv. school, enz.), rekening houdend met de wensen en de behoeften van elk kind en zijn/haar ouders.

Nieuwe technologie

In de afgelopen jaren kende de diabeteszorg heel wat nieuwe ontwikkelingen op technologisch gebied (sensoren, insulinepompen). Deze toepassingen kunnen grotendeels ook gebruikt worden in de diabeteszorg bij kinderen en jongeren. We zien hierdoor opnieuw een betere metabole controle. Patiënten en hun omgeving geven ook aan dat dit de diabeteszorg vereenvoudigt, zodat de kwaliteit van leveren verbetert. In onze kinderdiabetesconventie zetten we dus ook volop in op technologische innovatie zodat de juiste ondersteuning bij de juiste patiënt terechtkomt.

Als team zijn we fier op onze samenwerking met patiënten, ouders, huisartsen, CLB’s, jeugdverenigingen, thuiszorg, …. Het kinderdiabetesteam Vitaz werkt uiteraard ook nauw samen met de dienst Endocrinologie en diabetologie voor volwassenen. Samen hebben we 1 doel voor ogen: Kwaliteitsvolle diabeteszorg voor jonge diabetespatiënten in het Waasland.

Bij vragen of problemen is het team telefonisch of via e-mail te bereiken zodat advies kan gewonnen worden.

Kinderdiabetesteam Vitaz
kinderdiabetesteam@vitaz.be
03 760 77 38