HomeArtikelOpstart kinderorthopedie

Opstart kinderorthopedie

Gepubliceerd op vrijdag 28 juni, 2019

Sinds juni 2019 is de kinderorthopedie in het AZ Nikolaas een feit. Deze subspecialisatie is ontstaan vanuit een gestructureerde samenwerking tussen de diensten pediatrie en orthopedie. Deze tandem heeft zich op verschillende niveaus ontplooid. Zo werden er samen richtlijnen opgesteld omtrent de aanpak van acute kinderorthopedische aandoeningen zoals septische artritis. Daarnaast werden, samen met de kinderartsen, de indicaties voor doorverwijzing naar de orthopedist afgesproken en werd een specifieke raadpleging ingericht om onze patiëntjes met de juiste expertise op te vangen.

Heupdysplasie

Een mooi voorbeeld hiervan is de diagnose en behandeling van heupdysplasie bij kinderen. Developmental Dysplasia of the Hip (DDH) of heupdysplasie is met een incidentie van 1 op 100 de meest voorkomende orthopedische aandoening bij pasgeborenen. Het is een aangeboren afwijking waarbij de heupkop (het acetabulum) te steil of te ondiep is.

Het volstaat meestal om te behandelen met een Pavlikharnas. Dit is een soort van harnasje waarbij de heupjes in een bepaalde positie gehouden worden, maar het kindje de beentjes wel nog kan bewegen. Wanneer er een heupdysplasie vermoed wordt, zal de kinderarts er voor zorgen dat er een gericht onderzoek gebeurt bij de radioloog. Nadien worden deze kindjes op een vlotte wijze doorverwezen naar de raadpleging van dr. J. Vanderstappen.

Dr. J. Vanderstappen specialiseerde zich internationaal in de kinderheup. Hij deed een fellowship in het tweede grootste kinderziekenhuis ter wereld, het Hospital for Sick Children in Toronto, Canada en bracht zo zijn internationale expertise vanuit dit gerenommeerd centrum mee naar het AZ Nikolaas. Hij introduceerde een techniek om dysplasie te diagnosticeren met behulp van dynamische echografie en implementeerde behandelrichtlijnen vanuit Toronto.

De samenwerking tussen de diensten orthopedie, pediatrie en radiologie hebben er toe geleid dat er een duidelijke structuur is ontstaan in de screening, diagnose en behandeling van kinderen met heupdysplasie.

Hand- en/of voetproblematiek

Dr. A. Ven engageert zich binnen het team orthopedie voor de opvang van kindjes met hand- of voetafwijkingen. Dr. Ven heeft sinds jaren bijzondere expertise in de hand- en voetchirurgie opgebouwd. Wanneer kinderen zich presenteren bij hun kinderarts met een bijvoorbeeld een klompvoet of congenitale springduim, zullen zij doorverwezen worden naar Dr. Ven.

vlnr: dr. Annick Covents, prof. dr. Frank Plasschaert, dr. Ann Ven & dr. Jan Vanderstappen

Soms is er universitaire expertise nodig, bijvoorbeeld wanneer er een operatie aan het bekken nodig is of wanneer kinderen met syndromale afwijkingen orthopedische problemen vertonen. Voor deze complexere problematiek werd een gemeenschappelijke raadpleging met dr. J. Vanderstappen en Prof. F. Plasschaert van het UZ Gent opgestart. Deze raadpleging vindt initieel tweemaandelijks op de poli pediatrie plaats. Dit betekent dat gespecialiseerde zorg én universitaire expertise kan aangeboden worden op een meer bereikbare en meer vertrouwde locatie voor de patiënt. Daarnaast is deze raadpleging ook voor onze kinderartsen gemakkelijk toegankelijk. Complexere ingrepen die een universitaire omkadering vereisen, zullen plaatsvinden in het UZ Gent en verricht worden door Prof. Plasschaert en dr. Vanderstappen als consulent.