Aansluiting Vitaz tot Vlaams Ziekenhuisnetwerk

Gepubliceerd op maandag 3 juli, 2023

Op 8 juni 2023 ging de algemene vergadering van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk unaniem akkoord met de toetreding van Vitaz vanaf 1 augustus 2023. Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk omvat 31 Vlaamse ziekenhuizen die een jarenlange traditie hebben van samenwerken rond kwaliteitsverbetering en streven naar kennisdeling en excellentie, waarbij de patiënt centraal staat.

Het netwerk ontstond oorspronkelijk als samenwerkingsverband tussen UZ Leuven en de omliggende regionale ziekenhuizen, maar wordt ondertussen aangestuurd door een onafhankelijke vzw met een beleidsorgaan met een evenwichtige participatie van de betrokken algemene ziekenhuizen. Wat het voor Vitaz interessant maakt om nu aan te sluiten bij dit project is de connectie met onze eigen visie in de uitbouw van klinische kwaliteitsindicatoren én onze lopende overstap naar het elektronisch patiëntendossier van Nexuzhealth, hetgeen toekomstig een belangrijke databron zal vormen inzake klinische gegevens.

We kijken er dan ook naar uit om deel te kunnen nemen aan deze benchmark en op deze manier de kwaliteit van verschillende processen binnen Vitaz verder te kunnen optimaliseren.