Antibioticabeleidsgroep brengt symposium met focus op infecties als manifestatie van een onderliggende immuniteitsstoornis

Gepubliceerd op vrijdag 12 mei, 2023

Eén van de kerntaken die de Antibioticabeleidsgroep binnen Vitaz op zich neemt, is de opleiding van (para)medisch personeel omtrent diagnose, behandeling en epidemiologie van infectieziekten. Dat is een vanzelfsprekendheid daar infectiepathologie binnen een groot ziekenhuis als Vitaz een belangrijk aandeel heeft. Echter, infectieziekten verbergen soms veel meer onder de oppervlakte. Ze zijn niet zelden een manifestatie van een ander onderliggend probleem. Voor het jaarlijks symposium van de Antibioticabeleidsgroep, werd dit jaar daarom het vergrootglas gezet op “Infecties als manifestatie van een onderliggende immuniteitsstoornis bij kinderen en volwassenen”. Hiervoor konden twee topsprekers binnen België overtuigd worden om hun visie en kennis te delen.

prof. dr. Filomeen Haerynck

Prof. Dr. Filomeen Haerynck, kinderlongarts te UZ Gent en tevens voorzitster van de Belgian Primary Immune Deficiency Group alsook hoofdonderzoekster van het centrum voor primaire immuunstoornissen te UZ Gent, beet de spits af met enkele markante cijfers. Bij kinderen met invasieve pneumokokkenziekten werd in de groep boven de 2 jaar in ruim één op vier een immuniteitsstoornis vastgesteld. Daarnaast legde prof. Haerynck nogmaals de nadruk op een vroege en snelle herkenning van Severe Combined Immunodeficiency, maar uiteraard kwam ook Common Variable Immunodeficiency Disorder ruimschoots aan bod. Opvallend waren ook de data over Interferon type 1 stoornissen bij ernstig COVID-19 verloop, waar in schier 14% van de levensbedreigende COVID-19 pneumonieën neutraliserende autoantibodies werden gevonden tegen type 1 IFN, en dat voornamelijk bij mannen. Dit opent uiteraard perspectief naar behandeling in de nabije toekomst.

prof. dr. Rik Schrijvers

In de daaropvolgende uiteenzetting van prof. dr. Rik Schrijvers, staflid Immunologie te UZ Leuven, werd het gamma aan immuniteitsstoornissen die aan de basis liggen van infecties, verder uitgebreid en geillustreerd met casuïstiek. Enkele hallmark infecties die ons moeten doen denken aan primaire immuniteitsstoornissen zijn onder meer gedissemineerde non-tuberculeuze mycobacteriële infecties en invasieve pneumococceninfecties. Screening en diagnostiek gebeurt dan weer op basis van biochemie enerzijds maar anderzijds vooral ook op basis van anamnese, waarvan een goede familiale anamnese en stamboomopstelling essentieel zijn.

Voor zij die deze interessante avond en uiteenzetting hebben moeten missen, is er nog steeds een mogelijkheid om via de website van Vitaz de presentatie te herbekijken. Wij van de Antibioticabeleidsgroep denken in elk geval dat deze leerrijke uiteenzetting u kan helpen in de dagelijkse praktijk en we hopen u van harte te mogen verwelkomen op een volgend symposium.

Niet aanwezig? Check de presentaties op onze website!