HomeArtikelAZ Nikolaas als ESMO Designated Centre

AZ Nikolaas als ESMO Designated Centre

Gepubliceerd op dinsdag 26 oktober, 2021

Het Oncologisch Centrum van AZ Nikolaas werd in september 2021 bekroond met het Europees kwaliteitslabel voor de integratie van oncologische en palliatieve zorg. Deze accreditatie werd uitgereikt door ESMO, European Society for Medical Oncology. Deze erkenning onderstreept de kwaliteit van de geïntegreerde zorg die oncologische patiënten krijgen vanaf de diagnose tot een palliatieve setting om hun levenskwaliteit maximaal te verbeteren.

De doelstellingen van het ESMO Designated Center accreditatie programma omvatten:

 1. Het bevorderen van de integratie van palliatieve zorgdiensten in de bestaande nationale richtlijnen voor oncologische zorg;
 2. Het aanmoedigen van onderwijs en training in de palliatieve zorg voor medisch oncologen en andere zorgverleners;
 3. Uitbreiding van de samenwerking tussen ESMO en andere bestaande professionele medische organisaties over de hele wereld bij de ontwikkeling van palliatieve zorg.

Om een ESMO Designated Center te worden, moet aan alle dertien criteria voldaan zijn. De criteria zijn gebaseerd op aanbevelingen van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor Palliatieve Zorg.

De criteria weerspiegelen:
– Integratie van de ondersteunende zorg (criteria 1-2);
– Referenties van de oncologische en palliatieve bekwaamheid (criteria 3-4);
– Organisatie van de zorgverlening (criteria 5-11);
– Expertise in onderzoek voor ondersteunende zorg (criterium 12);
– Initiatieven voor opleiding (criterium 13).

AZ Nikolaas heeft bewezen aan deze criteria te voldoen met dank aan alle ondersteunende diensten binnen de oncologische en palliatieve zorg, zowel op het vlak van zorgverlening, als onderwijs en onderzoek. Deze criteria zijn uitgebreid toegelicht door Prof. Dr. Vibeke Kruse en Dr. Caroline Lamot, die de aanvraag hebben ingediend bij het ESMO Head Office in Lugano, Zwitserland.

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

Om dit doel te bereiken heeft het Oncologisch Centrum een sterke groei gekend met kwaliteitsvolle oncologische zorg voor alle tumortypes, met een uitgebreide multidisciplinaire aanpak om geïntegreerde zorg te bieden aan alle patiënten.

In 1999 werd de afdeling Medische Oncologie opgericht met de start van Dr. Ines Deleu, diensthoofd van het Oncologisch Centrum; eveneens in 1999 werd de Palliatieve eenheid opgericht in de campus Beveren. Dr. Els Everaert en Dr. Caroline Lamot bouwden als lid van het Palliatief Support Team bijkomende expertise uit in de palliatieve zorg en na het pensioen van collega Dr. Marc Van Ussel, werden zij vanaf januari 2019 verantwoordelijke artsen op de Palliatieve Eenheid. Hierdoor werd  een volledige integratie in het Oncologisch Centrum gerealiseerd.

De hoofdcampus is gelegen in Sint-Niklaas, maar er wordt ook oncologische zorg aangeboden in de campussen Beveren, Hamme en Temse en in ons partnerziekenhuis AZ Lokeren. Op deze manier heeft iedere patiënt toegang tot oncologische zorg dichtbij huis.

De afdeling telt 31 opnamebedden, 75 zetels voor dagopname en 8 palliatieve zorgbedden.

Het artsenteam bestaat uit:

 • Zeven medisch oncologen (Dr. Deleu, Dr. Everaert, Dr. Lybaert, Dr. Lamot, Dr. Van de Walle, Prof. Dr. Kruse, Dr. Dockx) waarvan Dr. Everaert en Dr. Lamot een bijkomende bekwaamheid in palliatieve zorg behaalden
 • Vier hematologen (Dr. Vandebroek, Dr. Van Hende, Dr. Huysmans, Dr. Janssens en Dr. Kennis)
 • Twee gastro-enterologen met een expertise in digestieve oncologen (Dr. Naessens en Dr. Gorleer)
 • Drie radiotherapeuten-oncologen (Dr. Meireson, Dr. Geussens en Dr. Mercier), en één geneticus (Dr. De Putter, consulent UZ Gent)
 • Twee pneumo-oncologen (Dr. De Schepper, hoofd van het Palliatief Support Team en Dr. Van de Kerckhove)
 • Eén geneticus (dr. De Putter)
 • Twee oncologisch gynaecologen (Dr. Vanparijs en Dr. De Cleyn) die deel uitmaken van de Multidisciplinaire Borstkliniek
 • Eén uroloog (Dr. De Troyer) werkzaam in de Multidisciplinaire Urokliniek

ONDERSTEUNENDE TEAMS

Om de patiënten zo goed mogelijk te behandelen en begeleiden wordt ook veel aandacht besteed aan de supportieve ondersteuning van patienten. We zijn dan ook blij te kunnen terugvallen op een sterk multidisciplinair team met verpleegkundigen, onco-psychologen, onco-coaches, een palliatief support team, een sociale dienst, diëtisten en vrijwilligers die elke dag klaar staan voor de patiënten met bijzondere aandacht voor de communicatie en de informatieoverdracht tussen de verschillende zorgverleners, de patiënt en zijn/haar familie.

Het AZ Nikolaas heeft ook een sterk en dynamisch oncologisch en palliatief support team uitgebouwd. Het oncologisch support team (OST) ondersteunt en adviseert zowel patiënten als familieleden over de oncologische behandeling en speelt een belangrijke rol in de multidisciplinaire zorgcoördinatie.

Het palliatief support team (PST) heeft expertise in vroegtijdige zorgplanning alsook ethische vragen rond het naderende levenseinde, zoals het stoppen van behandelingen, palliatieve sedatie en euthanasie. Het team geeft advies over pijn- en symptoomcontrole alsook emotionele ondersteuning met extra aandacht aan de betrokken kinderen en tieners.

Wanneer thuiszorg niet meer haalbaar is, kunnen patiënten bij wie geen genezing meer mogelijk is, terecht op de palliatieve eenheid. Hier krijgen de patiënten een globale verzorging en ondersteuning, eventueel ook voor een tijdelijke periode. De Palliatieve Eenheid is uitgerust met acht ruime, warm ingerichte éénpersoonskamers met mogelijkheid tot rooming-in in de terminale setting.

Binnen het oncologisch centrum kunnen we steunen op een ervaren studiecentrum waarbij we ongeveer vijftig studies per jaar verrichten. Daarnaast maakt onze dienst deel uit van het ENETS CoE Antwerpen-Waasland (neuro-endocriene tumoren) onder leiding van Dr. Willem Lybaert.

HET ONCOLOGISCH CENTRUM VAN AZ NIKOLAAS IS EEN AMBITIEUZE DIENST MET TOP ZORG EN EEN WARM HART!

prof. dr. Vibeke Kruse

Oncoloog

dr. Caroline Lamot

Oncoloog