AZ Nikolaas haalt uitstekend resultaat in KCE-studie hoofd- en halskanker

Gepubliceerd op donderdag 2 mei, 2019

Begin dit jaar kwam het KCE-rapport “Kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van hoofd- en halskanker” uit. Op basis van de gegevens uit de periode 2009-2014 kreeg ieder ziekenhuis een individueel rapport. Hieruit blijkt dat het multidisciplinaire team van AZ Nikolaas sterk kwalitatieve en toegankelijke zorg levert aan zijn patiënten met hoofd-halskanker.

Uit het rapport van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat patiënten binnen AZ Nikolaas op vlotte wijze hun zorgpad kunnen doorlopen. Gemiddeld 27 dagen na het eerste consult starten patiënt reeds hun behandeling op. Dit is één werkweek sneller dan het nationaal gemiddelde van 32 dagen.

Figuur 1: Scatter plot: tijd vanaf datum incidentie tot eerste behandeling (niet-palliatief) (gemiddeld aantal dagen) (DS-1) per diagnostisch centrum

De sterkte van ons zorgpad wordt ondersteund door de transmurale samenwerking met het Iridium Kankernetwerk. Deze sterke samenwerking blijkt ook uit het rapport dat stelt dat 95,3% van de patiënten aan bod komen tijdens een MOC-overleg, ook wel een multidisciplinair oncologisch consult. Nationaal ligt het gemiddelde lager met 80,5%.

Daarnaast zal 81.8% van de patiënten met een mondholtecarcinoom een chirurgische behandeling ondergaan. Dit is hoger dan het nationale gemiddelde van 78,4%. Hiermee tonen wij aan dat patiënten de chirurgische behandeling krijgen waarop ze recht hebben.

“71% van de patiënten kan hun radiotherapeutische behandeling beëindigen binnen de dertien weken na hun operatie. Hiermee scoren wij torenhoog boven het gemiddelde van 48,5%. “

Patiënten gediagnosticeerd binnen AZ Nikolaas worden dus tijdig behandeld en dit geldt voor een zeer groot aandeel van onze patiënten. Als kers op de taart blijkt uit de gegevens van AZ Nikolaas dat de overlevingskans hoger dan gemiddeld is. 61,9% van de patiënten met een tumor in de mondholte hebben een geobserveerde overleving van vijf jaar, waar het gemiddelde ligt op 50,2%.

Figuur 2: geobserveerde overleving voor patiënten gediagnosticeerd met hoofd-halskanker voor AZ Nikolaas en de totale populatie.

Binnen deze vijf jaar werden 157 patiënten met de diagnose hoofd-halskanker in AZ Nikolaas behandeld. Dit betekent dat wij deel uitmaken van de 25% grootste diagnostische centra in België. We zijn trots dat binnen AZ Nikolaas onze patiënten op efficiënte wijze het zorgtraject kunnen doorlopen dankzij onze verankerde multidisciplinaire en transmurale samenwerking. We hopen deze tendens in de toekomst te kunnen verderzetten.