AZ Nikolaas is piloot voor regionaal zorgstrategisch plan

Gepubliceerd op maandag 7 januari, 2019

Op 1 januari werd niet alleen het nieuwe jaar ingeluid maar ook de start van het project ‘regionaal zorgstrategisch plan’. Dit komt voort vanuit de visie van de overheid om een performanter ziekenhuislandschap te creëren, afgestemd op de eerstelijnszones.

Het netwerk Dender-Durme-Waas, waar AZ Nikolaas, AZ Lokeren en AZ Sint-Blasius deel van uitmaken, werd door minister Vandeurzen weerhouden voor het pilootproject regionaal zorgstrategisch plan. Niet alleen dat, maar ons netwerk maakt deel uit van de eerste golf van vier die dit project doorlopen. Ook de netwerken Kempen en Oost-Vlaams-Brabant gaan hiermee begin januari van start.

De drie ziekenhuizen zullen in een eerste fase een analyse maken van de zorgbehoeften van de populatie waarop doelstellingen kunnen geformuleerd worden. Vervolgens wordt een vergelijking gemaakt van het huidige- en benodigde aanbod en wordt dat zorgaanbod met interne en externe stakeholders binnen het netwerk scherp gesteld. Dit alles leidt tot een locoregionaal zorgstrategisch plan dat vermoedelijk zijn definitieve versie kent tegen oktober 2019. Dergelijk plan zal de basis vormen voor de toekomstige financiering van de infrastructuurwerken. De ziekenhuizen staan aan de vooravond van een langdurig proces van progressieve samenwerking dat over vijf jaar zou moeten functioneren als een geoliede machine.

Omvang eerstelijnszone