HomeArtikelMultidisciplinaire werking in Uro-Onco kliniek AZ Nikolaas

Multidisciplinaire werking in Uro-Onco kliniek AZ Nikolaas

Gepubliceerd op vrijdag 28 juni, 2019

Urologische kwaadaardige aandoeningen van prostaat, blaas, nier, testis en penis komen frequent voor. Prostaatkanker is de belangrijkste kanker bij de man maar ook blaaskanker en nierkanker bevinden zich in de top 10 van de oncologische aandoeningen qua incidentie.

Vanuit een jarenlange goede samenwerking tussen uroloog, radiotherapeut en medisch oncoloog is het idee van een “Uro-Onco kliniek” gegroeid, waarmee werd gestart in maart 2019 telkens op woensdagnamiddag. 

De patiënt wordt altijd besproken op het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) met voorstel tot individueel behandelplan. In de Uro-Onco kliniek wordt mogelijkheid geboden om op dezelfde plaats de oncologische patiënt door meerdere mensen van het team te laten informeren: een patiënt kan na diagnosestelling of op postoperatieve controle bij de uroloog worden gezien, gevolgd door een consultatie bij de medisch oncoloog. Een therapie-keuzegesprek bij een nieuwe diagnose van prostaatkanker kan aansluitend worden geregeld bij de uroloog en radiotherapeut. Uiteraard gebeurt dit op afspraak bij de diverse collega’s.

Zittend (vlnr): Dr. Thomas van Cann, Dr. Robin De Putter, Dr. Els Everaert, Dr. Bart De Troyer en Dr. Friedl Vanhaverbeke
Staand (vlnr): Deborah Lelie, Mieke Noët, Dr. Thomas Van Cauwenberghe, Katrien Matthynssens, Liesbeth Van Wildero, Dr. H. Paul Wynant, Renzo Van Meulebroeck, Dr. Jonathan Eben,
Michel Schynkel, Dr. Jean-Louis Dugardyn
Niet aanwezig: Sabine Smet, Eva Dobbelaere, Joris Nielandt, Bart Nuytinck en studieverantwoordelijken

De urologisch verpleegkundige Deborah Lelie is aanwezig voor bijkomende uitleg over de chirurgische behandeling en de revalidatie voor prostaatkankerpatiënten. De oncologisch verpleegkundige Renzo Van Meulebroeck is aanwezig voor verdere toelichting over chemotherapie, gerichte therapie of immuuntherapie.

Dankzij ons sterke team kunnen wij verzekeren dat onze patiënten met een urologische kwaadaardige aandoening met een zo hoog mogelijke kwaliteit worden behandeld en ondersteund.

De laatste woensdag van de maand zijn ook de consulenten genetica met o.a. Dr. Robin De Putter aanwezig voor patiënten met vraag naar erfelijke oorzaak van vooral prostaatkanker en nierkanker.

In functie van de noodzaak kan worden doorverwezen naar onco-diëtiste, psycholoog, sociaal verpleegkundige of studieteam indien de patiënt voor een klinische studie in aanmerking komt.

Dankzij ons sterke team kunnen wij verzekeren dat onze patiënten met een urologische kwaadaardige aandoening met een zo hoog mogelijke kwaliteit worden behandeld en ondersteund.

Het MOC-overleg gaat wekelijks door op woensdag van 07.30 tot 08.00 uur in het MOC-lokaal, straat 968 op campus Lodewijk De Meesterstraat. Huisartsen en collega’s specialisten zijn hier uiteraard altijd welkom.

dr. Els Everaert

Oncoloog

dr. Bart De Troyer

Diensthoofd Urologie