HomeArtikelBegeleidende applicatie voor de patiënt met dagopname

Begeleidende applicatie voor de patiënt met dagopname

Gepubliceerd op vrijdag 18 oktober, 2019

Het chirurgisch dagziekenhuis in combinatie met het endoscopisch centrum zet verder in op mobiele communicatie. Eerder dit jaar ging de vernieuwde website voor het dagziekenhuis online: www.dagziekenhuis.be. Begin dit schooljaar werd ook een luik voor onze jongste patiënten toegevoegd met informatie op maat voor het kind en de ouder. Als kers op de taart dit jaar volgt onze applicatie voor het dagziekenhuis. Dit alles wordt inhoudelijk gestuurd in coördinatie van het managementteam dagziekenhuis.

De pilootfase

In de beginfase zijn enkel de ingrepen die het vaakst worden uitgevoerd beschikbaar in de applicatie. Deze werden verkozen om zo snel mogelijk de app ter beschikking te stellen aan onze patiënten. Op zeer korte termijn zullen deze ingrepen aangevuld worden. Niet alleen de patiënt maar ook de mantelzorger kan deze applicatie eenvoudig downloaden via de Appstore of Playstore.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De applicatie zal de patiënt begeleiden van afspraak tot en met nazorg. Van zodra de ingreep ingepland is, kan de patiënt de applicatie downloaden en ingreep en opnamedatum invullen. Op basis van deze gegevens verschijnt alle relevante informatie. Niet enkel medische informatie, maar ook begeleiding omtrent het administratieve proces of praktische toelichtingen zoals parkeergelegenheid zijn beschikbaar.

De Applicatie denkt ook mee

Belangrijke kruispunten in het zorgtraject worden steeds aan de hand van push meldingen onder de aandacht gebracht. Zo wordt de patiënt tijdig herinnerd aan de medicatiestop, het nuchterbeleid of de administratieve aspecten die niet uit het oog mogen verloren worden.

In de momenten en dagen na de ingreep wordt de patiënt nogmaals herinnerd aan de postoperatieve (voor)zorgen die moeten genomen worden. Voor verschillende ingrepen zijn PROM vragenlijsten ingebouwd (PROM=Patient Related Outcome Measures). Deze vragenlijsten houden bij hoe de patiënt zijn genezingsproces beleeft aan de hand van bijvoorbeeld pijnscores.

DE TOEKOMST

Naast het steeds uitbreidende aanbod aan ingrepen zal er de komende maanden ook op vlak van efficiëntie heel wat nieuws worden geïmplementeerd.

Op dit moment is de applicatie nog anoniem en kan iedereen die wenst de applicatie downloaden. Op termijn zal de patiënt zich kenbaar kunnen maken en stroomt de informatie door in zijn of haar dossier. Aan de hand van een dashboard zal de medewerker van het dagziekenhuis zicht hebben op alle patiënten die zich de volgende dag zullen aanmelden voor een behandeling en of hij/zij alle nodige pre-operatieve aspecten heeft doorlopen. Zo niet, kan nog tijdig contact opgenomen worden zodat de ingreep op het juiste uur op de juiste dag van start kan gaan.

Momenteel ontvangt de patiënt regelmatig een SMS of telefoontje om hem/haar op de hoogte te brengen van het moment van de opname. Dit ligt namelijk pas twee dagen voor de ingreep vast. In de toekomst zal dit uit ons planningspakket stromen en wordt via de app het opnamemoment meegedeeld.

Op dit moment is de applicatie nog anoniem en kan iedereen die wenst de app downloaden.

We hopen met deze applicatie de patiënt te ondersteunen om een dagopname maximaal vlot en patiëntvriendelijk te laten verlopen. Ook onze medewerkers zullen er baat bij ondervinden wanneer een goed geïnformeerde patiënt het dagziekenhuis betreedt. Een verdere nieuwe stap in de digitale richting.

De app zal beschikbaar zijn in de Appstore & Google Playstore begin 2020.

dr. Johan Hens

Diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis

Naomi Roelens

Stafmedewerker Medisch Departement