HomeArtikelCentraal Studiecentrum: Optimalisatie, uitbreiding en versterking van klinisch wetenschappelijk onderzoek

Centraal Studiecentrum: Optimalisatie, uitbreiding en versterking van klinisch wetenschappelijk onderzoek

Gepubliceerd op donderdag 5 maart, 2020

Het AZ Nikolaas werkt actief mee aan het verbeteren van de  gezondheidszorg door deel te nemen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. De voldoende grote caseload en de daarbij horende brede variatie aan pathologieën binnen ons ziekenhuis maakt deelname aan diverse (internationale) klinisch wetenschappelijke studies mogelijk. Dit stelt ons in staat om innovatieve technieken en therapieën aan te bieden aan onze patiënten, steeds in lijn met  internationaal geldende kwaliteitsnormen, beter gekend als Good Clinical Practice. Hierbij staan de veiligheid en het welzijn van de patiënt centraal, wordt er gewaakt over alle ethische aspecten en worden alle data betreffende het onderzoek op een wetenschappelijk verantwoorde manier verzameld en geregistreerd, volgens een vastgelegd protocol.

Isabel De Brabander, hoofd klinisch studiecentrum

De laatste jaren kent het aantal klinisch wetenschappelijke studies binnen AZ Nikolaas een exponentiële groei met maar liefst 70 lopende studies. Deze situeren zich o.a. binnen de diensten oncologie, longziekten, pijncentrum, gastro-enterologie, nefrologie, cardiologie, neurochirurgie, orthopedie, diabetescentrum… In september 2019 werden de klinische studie-entiteit van de dienst oncologie en de Clinical Research Unit van het ziekenhuis samengebracht onder één centraal studiecentrum. Dit met als doel het medisch wetenschappelijk onderzoek te bundelen, verder uit te bouwen en te verruimen.

De Clinical Research Unit van het ziekenhuis werd initieel opgericht in 2016 om klinisch onderzoek te ondersteunen en/of te faciliteren voor medische disciplines welke hiervoor organisatorisch te weinig omkaderd of voorzien waren. Dit nam niet weg dat er op “ad hoc” basis ook een al zekere afstemming en/of samenwerking te duiden was met medische diensten die over een “eigen” studie-organisatie beschikken, zoals bv. oncologie, orthopedie, het diabetescentrum…

Deze consolidatie van twee studie-entiteiten biedt eveneens een belangrijke meerwaarde op beleid-strategisch, organisatorisch en administratief niveau.

Beleidsmatig zal er gefocust worden op het versterken van evidence based en innovatieve gezondheidszorg. Hiervoor zullen mogelijke samenwerkingsopportuniteiten met de ziekenhuizen van het locoregionaal netwerk en  met universitaire ziekenhuizen en onderzoeksgroepen onderzocht worden. Er zal gewerkt worden aan de globale positionering en externe branding van het Studiecentrum, waardoor het opzetten en de financiering van partnerships en projecten toegankelijker en laagdrempeliger wordt.

De centralisatie van het Klinisch Studiecentrum leidt tevens tot schaalgrootte- en efficiëntievoordelen op organisatorisch vlak. Het team van klinisch studiedeskundigen, onder leiding van een nieuw hoofd, biedt een  ondersteuning bij klinische studies zowel tijdens de voorbereidingsfase, het  uitvoeringstraject en eventueel de aansluitende rapporteringsfase. Naast de dienst waar de studie loopt zijn vaak ook andere departementen binnen het ziekenhuis betrokken. Denk maar aan apotheek, het klinisch en anatoom-pathologisch laboratorium, medische beeldvorming, de juridische dienst, de toetsingscommissie.

Het Studiecentrum neemt hierbij een coördinerende en faciliterende rol op en fungeert als een centraal aanspreekpunt. Daarnaast staat het team van studiedeskundigen garant dat elke studie op een transparante, efficiënte, kwaliteitsvolle, financieel en wettelijk correcte wijze verloopt. Door de consolidatie kan het team van studiedeskundigen efficiënt worden ingezet waardoor de kwaliteit van de studies en de zorg voor de studiepatiënten geoptimaliseerd wordt.

Eind januari ging mevr. Isabel De Brabander van start als hoofd van het Klinisch Studiecentrum. Zij zal, met ondersteuning van het management en de betrokken artsen, de implementatie van het nieuwe Studiecentrum verder coördineren en de visie en het beleid integreren in de dagdagelijkse praktijk. Samen met een team van gemotiveerde en gedreven studiedeskundigen, zal getracht worden het Studiecentrum zowel intern als extern op de kaart te zetten, als een onmiskenbare entiteit voor AZ Nikolaas binnen de innovatieve gezondheidszorg.