HomeArtikelCentrum diabeteszorg en kinderdiabetesteam erkend als Geavanceerde Dure Technologie Conventie (GDT)

Centrum diabeteszorg en kinderdiabetesteam erkend als Geavanceerde Dure Technologie Conventie (GDT)

Gepubliceerd op vrijdag 3 september, 2021

De voorbije jaren is de klinische diabetologie gekenmerkt door een ruime toename van nieuwe technische mogelijkheden. Niet alleen in het kader van toediening van insuline met behulp van een subcutane insulinepomp, maar ook wat betreft de meetmethode van glucose.

Nieuwe technologieën

Een geavanceerd pompsegment

Binnen de glucosemetingen is er een belangrijke evolutie opgetreden van de klassieke vingerprikken naar de “continue subcutane meters”, waarbij een onderhuidse canule-sensor constant en pijnloos de bloedglucose op een accurate wijze meet. Zo krijgt de patiënt real-time feedback over de evolutie van zijn bloedsuiker. Tot op heden was het veelal noodzakelijk om nog één of twee vingerprikken per dag te verrichten om de continue meter te kalibreren. In de nabije toekomst zullen deze kalibraties niet langer noodzakelijk zijn.

De nieuwe insulinepompen zijn namelijk artificieel intelligent geworden, enerzijds door geïntegreerde software-logaritmes en anderzijds door de geautomatiseerde connectie met een continue glucosesensor. Wat betreft de insulinepompen wordt er sinds meer dan een jaar gewerkt met een geavanceerd pompsegment (bv. Minimed 670G, Medtronic) dat zo nodig de insulinetoediening bijstuurt op basis van de continue gemeten bloedsuikerwaarden. Iedere nacht evalueert het systeem de data van de voorbije dag en corrigeert het toestel zichzelf. Intussen zijn er ook al nieuwe updates en/of upgrades binnen het pompsegment (bv. Minimed 780G, Medtronic), die naast de automatische insulineaanpassingen en -correcties ook de patiënt beschermen tegen hypoglycemie.

Kortelings wordt er nog veel meer technologie verwacht. Met name nieuwe patchpompen (ook wel pleisterpompen) waarbij de insuline onderhuids toegediend wordt via een naald die een rechtstreeks connectieonderdeel vormt van het insulinereservoir (bv. Omnipod DASH). Dit betekent ook meer comfort voor de patiënt, daar er geen (lange) verbindingskatheters meer nodig zijn. Eveneens komt er een nieuwe generatie insulinepennen op de markt, de zogenaamde “slimme pennen” waarbij de hoeveelheid insuline en het toedieningstijdstip geregistreerd en gelogd wordt. Zeer handig voor patiënten die twijfelden of ze al of niet hun insuline eerder toegediend hadden.

Dataverwerking

Deze technologische vernieuwingen gaan gepaard met een toename en uitwisseling van vele elektronische data, programma’s en software, dit zowel thuis als in het ziekenhuis. Patiënten kunnen hun data opladen ‘in the cloud’ en online doorsturen naar het diabetescentrum, dit samen met hun vragen. Door deze digitale evolutie komen er enerzijds een aantal administratieve taken bij voor de arts en het diabetesteam: datamanagement, opleidingen over technische aspecten, triage / oplossen IT problemen,… maar anderzijds draagt deze digitale datastroom kwalitatief bij tot een geoptimaliseerde en efficiënte patiëntenzorg (incl. klinische follow-up).

Het is belangrijk dat deze apps en data-oplossingen ingezet en ingebed zijn binnen een wettelijk kader en onderworpen zijn aan een objectieve evaluatieprocedure (incl. ifv GDPR). Het spreekt voor zich dat deze digitale applicaties en oplossingen nooit zullen leiden tot een volledige digitalisering van de diabeteszorg waarbij de persoonlijke contacten volledig vervangen zullen worden. Maar het zal wel ondersteuning bieden om verder te evolueren naar een diabeteszorg met gerichte adviezen op maat van de patiënt met diabetes en waarbij de zorgomgeving ook tijdig op de hoogte gesteld of gealarmeerd wordt van klinische problemen.

De Belgische overheid heeft beslist de terugbetaling voor een bepaald aantal geavanceerde of dure behandelingstechnieken voor diabetes te beperken tot een aantal grotere centra<…>. De Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme <…> werd erkend als één van de twaalf niet-universitaire Vlaamse ziekenhuizen binnen deze nieuwe conventie.

De geavanceerde dure technologie conventie

De Belgische overheid heeft beslist de terugbetaling voor een bepaald aantal geavanceerde of dure behandelingstechnieken voor diabetes te beperken tot een aantal grotere centra die aan de voorziene voorwaarden beantwoorden om deze overeenkomst te sluiten. We zijn dan ook bijzonder trots dat de Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme met name het Centrum Diabeteszorg Volwassenen en het Kinderdiabetesteam erkend werd als één van de twaalf niet-universitaire Vlaamse ziekenhuizen binnen deze nieuwe conventie, de geavanceerde dure technologie conventie (GDT).

Het doel van deze specifieke conventie bestaat erin om bij bepaalde nieuwe technologieën wetenschappelijk te onderzoeken wat de meerwaarde is voor de Belgische diabetespatiënt. De data worden verzameld aan de hand van een vooropgesteld studieprotocol dat door ieder erkend GDT centrum te volgen is. Zodanig kan men evalueren of deze geavanceerde – dure – technologieën de verwachte meerwaarde betekenen  en/of een doelpubliek verder te kunnen afbakenen.

Vanaf september 2021 zal er reeds, via deze GDT conventie, een eerste goedgekeurde innovatieve techniek aangeboden worden. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een advanced hybrid closed loop systeem (aHCL), waarbij een vooruitstrevende ControlIQ pomp (bv. Tandem, T:slim X2TM) geconnecteerd wordt met een progressieve real-time continue glucose meter (bv. Dexcom G6). De insulinepomp wordt gekenmerkt door een algoritme-gedreven automatische insulineafgifte en daarenboven tevens een automatische correctiebolus zal toedienen bij te hoge waarden. Het enige wat de gebruiker nog dient in te geven is de hoeveelheid koolhydraten (suikers) die per maaltijd ingenomen wordt en wanneer de maaltijd aanvangt. Het is ook het eerste closed loop systeem waar er ook geen vingerprikken meer nodig zijn om de glucosesensor te kalibreren, vingerprikken zullen hier definitief tot het verleden behoren.

Het Centrum Diabeteszorg Volwassenen en het Kinderdiabetesteam van de Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme hebben de continue ambitie om aan zijn diabetespatiënten de best mogelijke zorg te bieden. Dit steeds met de nieuwste behandeltechnieken en –mogelijkheden. Door deze geïntegreerde approach staat veilig, gepersonaliseerd, gedigitaliseerd en geautomatiseerd diabetesmanagement steeds voorop.

Dr. Coremans Peter

Diensthoofd endocrinologie - diabetologie

Dr. Ballaux Dominique

Endocrinoloog - diabetoloog

Dr. Maris Ellen

Pediater - diabetoloog

Erik Vlaminck

Projectmanager Medisch Departement