Continue kwaliteitsmonitoring op MRI

Gepubliceerd op woensdag 27 maart, 2024

De MRI-scanner is een belangrijk onderdeel binnen het geheel aan medisch radiologische toestellen op de dienst Medische beeldvorming. Zo belangrijk, dat het niet meer uitzonderlijk is dat een MRI-scanner 24 uur per dag en 7 dagen op 7 werkt.

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging – beeldvorming door magnetische resonantie. Dat wil zeggen dat we allerlei anatomische en functionele aspecten van het menselijk lichaam in beeld kunnen brengen aan de hand van magnetische velden. Dit principe is dus anders dan bv. bij een conventionele radiografie, mammografie, of een CT-scan, waarbij gebruik gemaakt wordt van ioniserende straling.

Ioniserende stralen vormen een klein risico voor de patiënt; het feit dat er bij MRI geen ioniserende stralen worden gebruikt, heeft als gevolg dat MRI als “veilig” wordt beschouwd. Hierdoor valt MRI niet binnen het wettelijke kader inzake strikte opvolging met periodieke, onafhankelijke kwaliteitscontroles.

Op verschillende beeldvormingsmodaliteiten met ioniserende straling is het wettelijk verplicht dat er regelmatige routinetests uitgevoerd worden door het verpleegkundig/beeldvormend personeel. Op mammografie moet er voor de eerste patiënt elke dag een controle-opname gebeuren. Ook op de dienst Nucleaire geneeskunde worden dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse tests gepland om de continue kwaliteit van de beeldvorming te garanderen. Op MRI bestaat zoiets dus helemaal niet.

Wanneer we iets ruimer denken over de vraag “Wat vormt er een risico voor de patiënt bij medische beeldvorming?”, stellen we vast dat dit niet enkel ioniserende straling is. Het kan namelijk zijn dat, door het niet optimaal werken van een toestel voor medische beeldvorming, een diagnose gemist wordt. Hierdoor zal de patiënt niet de nodige zorg krijgen, en zal zijn/haar gezondheid mogelijk sterk negatief beïnvloed worden. De realiteit is, dat een MRI-scanner een ongelooflijk complex toestel is, met veel componenten die de uiteindelijke beeldkwaliteit beïnvloeden.

Daarom startte de dienst Medische fysica eerder dit jaar een project op, om de waarde van continue kwaliteitscontrole op MRI te onderzoeken. Een testobject, ontwikkeld door het Duitse bedrijf MRI-Star, wordt wekelijks op maandagochtend in de scanner gelegd. Een gestandaardiseerde testmeting wordt dan uitgevoerd door de technoloog medische beeldvorming en/of verpleegkundige. De beelden worden automatisch doorgestuurd en geanalyseerd door de dienst Medische fysica. Beeldparameters zoals signaal-ruis-verhouding (SNR), beeldvervorming, resolutie, … worden opgevolgd in de tijd, en worden elk kwartaal in een rapport gegoten.

Vitaz is, tot zo ver onze kennis, het enige ziekenhuis in België dat een continue, onafhankelijke kwaliteitsmonitoring uitvoert op MRI-scanners. Op heden worden deze metingen enkel nog uitgevoerd op de campus in Lokeren, het is de ambitie om deze workflow netwerkbreed uit te breiden naar Sint-Niklaas en Dendermonde.