HomeArtikelCOVID-19

COVID-19

Gepubliceerd op maandag 16 maart, 2020

Binnen het AZ Nikolaas werd eind februari 2020 een multidisciplinaire coördinatiecel COVID-19 opgestart die de globale aanpak binnen het ziekenhuis coördineert en de communicatie hierover stroomlijnt. Deze cel komt tweemaal per dag samen om de situatie nauw op te volgen en snel de nodige acties uit te rollen. Ook actoren van het AZ Lokeren en van de woonzorgcentra Samen Ouder zijn hierbij aangesloten.

Inzake ‘gecontroleerd operationeel blijven’ worden de medewerkers gebrieft over de continu evoluerende richtlijnen vanuit de overheid en werden de maatregelen op vlak van beschermingsmateriaal verscherpt (bv. het dragen van mondmaskers, de strikte toepassing van handhygiëne, enz.). De toepassing hiervan wordt ook op de werkvloer gecontroleerd.

Tijdelijke COVID-19 Huisartsenwachtpost

Dankzij een intensief, constructief overleg met de huisartsen kon er op korte termijn een huisartsenwachtpost geopend worden in de containers recht tegenover het kasteel Moeland. Bedoeling is om alle ambulante patiënten met luchtwegproblematiek (mogelijks dus COVID-19) exclusief naar deze locatie toe te leiden, dit ter ontlasting van de spoedgevallendienst, de huisartsenpraktijken en de centrale huisartsenwachtpost (die operationeel blijft voor alle andere pathologie). Patiënten die zich – zonder tweedelijnsziekteverschijnselen – aanbieden op de dienst spoedgevallen met een (vermoeden van) COVID-19 symptomen, zullen dus buiten het normale spoedcircuit gehouden worden en afgeleid worden naar deze specifieke tijdelijke huisartsenwachtpost.

Testen

Het AZ Nikolaas is sinds begin maart ook in staat om zelf testen op COVID-19 uit te voeren. Gelet op de overheidsinstructies om restrictief om te springen met deze testen worden momenteel enkel gehospitaliseerde patiënten en zorgpersoneel getest. Intussen werden er een honderdtal testen uitgevoerd, met een zestal positieve patiënten, waarvan één nog steeds is opgenomen in het AZ Nikolaas. Opgenomen patiënten die in het AZ Lokeren hun resultaat afwachten, zullen in geval van een positief resultaat ook overgebracht worden naar het AZ Nikolaas. Dit was tot op heden nog niet aan de orde.

Update naar aanleiding van maatregelen federale overheid d.d. 13/03/2020

De federale overheid besloot op 13/03/2020 om de preventieve maatregelen met betrekking tot COVID-19 op te voeren. Volgende maatregelen werden genomen met ingang van 14 maart 2020:

  • Opstart ziekenhuisnoodplan
  • Alle electieve consultaties, onderzoeken en ingrepen worden geannuleerd. Vanzelfsprekend betekent dit ook dat alle dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen wel kunnen blijven gebeuren. Ook alle lopende, levensnoodzakelijke therapieën (bv. chemotherapie, dialyse, enz.) worden voortgezet. Het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren contacteerden hierover reeds hun geplande patiënten.
  • Alle bezoek is verboden, met uitzondering van volgende groepen:
    • Eén ouder (of gelijkgesteld) van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie, materniteit of neonatologie liggen.
    • Onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn.
    • Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken door maximum 1 (vertrouwens)persoon.

dr. Philip Nieberding

Medisch directeur

dr. Jan Van Beveren

Voorzitter Huisartsenkoepel Waasland

dr. Marc Mertens

Voorzitter Huisartsenwachtpost Waasland

dr. Jorn Damen

Medisch diensthoofd Spoedgevallen AZ Nikolaas