De Acute Pain Service (APS)

Gepubliceerd op dinsdag 15 februari, 2022

De Acute Pain Service (APS) is één van de drie diensten in Vitaz die geconsulteerd kunnen worden in verband met pijnproblemen bij gehospitaliseerde patiënten. De andere twee diensten zijn de pijnkliniek en palliatieve zorg. In 2002 werd een Acute Pain Service (APS) opgestart, zoals de naam suggereert, als aanspreekpunt voor de behandeling van acute pijn tijdens een hospitalisatie.

Voor chronische pijn is men eerder aangewezen op de pijnkliniek. Het gebeurt wel dat soms een consult gevraagd wordt bij acute pijn, voornamelijk dan in een oncologische setting.

Het team van de Acute Pain Service (vlnr): dr. Stolte, Nele Tulkens, dr. Van Aelst en Astrid Van Royen

De Acute Pain Service telt vandaag:

  • twee verantwoordelijke anesthesisten: dr. Charlotte Stolte en dr. Ellen Van Aelst
  • twee pijnverpleegkundigen: Nele Tulkens en Astrid Van Royen

Aanvankelijk richtte het APS-team zich voornamelijk op de pijnbestrijding bij postoperatieve patiënten. Een multimodale aanpak en dagelijkse opvolging van de patiënten door de pijnverpleegkundigen staan garant voor een kwalitatieve pijnbestrijding en dragen bij aan een vlotter herstel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente technieken: van multimodale orale en intraveneuze medicatie tot echogeleide zenuwblocks en patiënt gecontroleerde pijnsystemen (PCIA/PCEA).

Vandaag is de activiteit ook uitgebreid naar meer complexe acute pijnproblemen bij trauma, bij kinderen en bij gehospitaliseerde (internistische) patiënten. Ook hier kan het belang van een adequate pijnbestrijding niet genoeg onderstreept worden. Niet alleen naar comfort voor de patiënt toe, maar ook naar het vermijden van comorbiditeit en een vlotter herstel met kortere hospitalisatieduur.

De pijnverpleegkundigen kunnen steeds in consult gevraagd worden en zorgen voor een aangepast advies in overleg met de anesthesisten.

dr. Charlotte Stolte

Anesthesist

dr. Ellen Van Aelst

Anesthesist