De impact van de Oosterweelwerken voor de dringende geneeskundige hulpverlening in het Waasland

Gepubliceerd op donderdag 29 augustus, 2019

In het voorjaar van 2019 startten de werken op van de Oosterweelverbinding ter hoogte van Linkeroever. Tussen september 2019 en voorjaar 2020 werkt de aannemer niet langer in de richting van Antwerpen, maar wel aan de zijbermen in de richting van Gent. Vanaf 2 augustus zijn ook de werken aan de E34 opgestart waar momenteel aan de middenberm wordt gewerkt tot oktober. Dit is slechts een peulenschil in vergelijking met wat ons in het najaar 2020 (en daarna) nog te wachten staat.

De Oosterweelwerken ter hoogte van Linkeroever zijn maar een klein onderdeel van het grote bouwproject.

Niet alleen u maar ook AZ Nikolaas baart zich hier zorgen. Meer specifiek wanneer het aankomt op urgent transport van en naar het ziekenhuis. Niet alleen is de doorgang voor de prioritaire voertuigen sterk belemmerd in beide richtingen, maar daarbovenop verhogen de wijzigende verkeerssituaties en bijbehorende files het risico op (ernstige) verkeersongelukken.

Binnen het Waasland beschikt enkel AZ Nikolaas over een MUG-voertuig dat jaarlijks tot 2500 ritten over het Wase grondgebied uitvoert. Wanneer twee MUG-oproepen gelijktijdig plaatsvinden, wordt voor de regio Linkeroever primair ondersteuning geboden vanuit Antwerpen. Zij nemen gemiddeld 600 interventies voor hun rekening binnen onze regio. Door de toenemende verkeersproblematiek dreigen de aanrijtijden echter op te lopen en zal bijkomend door de langere interventietijden de beschikbaarheid van de MUG AZ Nikolaas voor de rest van het Waasland afnemen. Een gelijkaardige problematiek zal zich manifesteren voor de Antwerpse MUG’s, die moeilijker het Waasland zullen bereiken en bijkomende vertraging zullen oplopen bij niet-prioritaire terugkeer naar hun standplaats.

Voor het Waasland lijkt de erkenning van een bijkomend prioritair voertuig, zoals een PIT (Paramedisch Interventie Team) absoluut noodzakelijk. In de voorbije periode werden zowel de federale overheid, als de lokale politici hierover gesensibiliseerd. Ook de Antwerpse ziekenhuizen initieerden naar aanleiding van de start van de werken het voorstel voor een opstarten van een MUG-helikopter mede ter ondersteuning van het Waasland. Tot op heden werd helaas géén van beide voorstellen erkend noch gesubsidieerd.

dr. Philip Nieberding

Medisch Directeur

dhr. Koen Michiels

Gedelegeerd Bestuurder