De OEC Elite CFD CMOS gemotoriseerde C-boog in primeur

Gepubliceerd op maandag 11 maart, 2019

Betere beeldkwaliteit aan een lagere stralingsdosis.

Radioprotectie blijft een belangrijk aandachtspunt voor alle gezondheidsmedewerkers, in het bijzonder voor zij die dagelijks in contact komen met röntgenstralen. De strooistraling moet dus geminimaliseerd worden. Bij strooistraling botsen de fotonen in verschillende richtingen af op de patiënt en tasten vooral de ooglens van de gezondheidsmedewerkers aan. Wetenschappelijke literatuur toont aan dat de cataract gerelateerde incidentie bij chirurgen die peroperatieve radioscopie gebruiken 38 tot 52% bedraagt, vergeleken met 9 tot 12% bij de doorsnee bevolking. Stralingsreductie voor patiënten, paramedici en medici bij peroperatieve beeldvorming is dus prioritair, maar leidt doorgaans tot een verminderde beeldkwaliteit.

Op 9 januari 2019 werd als primeur in België de gemotoriseerde CFD (CMOS Flat Detector) C-boog van GE Healthcare in gebruik genomen in  het operatiekwartier van Sint-Niklaas. Dit mobiel röntgentoestel wordt exclusief – peroperatief – ingezet binnen de vasculaire chirurgie.

dr. Verbeke bij het nieuwe toestel

Dit toestel is uitgerust met CMOS “flat detector” technologie. CMOS staat voor “complementary metal oxide semiconductor”, een technologie die ons in staat stelt het stigma “minder stralen betekent slechtere beeldkwaliteit” te doorbreken. De beeldkwaliteit van deze geavanceerde mobiele C-boog evenaart deze van gefixeerde beeldversterkers zoals in hybride zalen.

Deze technologie is innovatief omwille vijf redenen:

  1. de kristallijne structuur (in tegenstelling tot niet kristallijn) waardoor elektronen sneller kunnen bewegen, zorgen ervoor dat de pixels optimaal verwerkt en weergegeven worden op een ultra high-definition monitor met behoud van beeldkwaliteit en hoge resolutie.

2) De grote oppervlakte van de flat detector laat toe tot 21% meer detail te zien zonder de stralingsdosis te verhogen.

3) De full frame rate zorgt voor een “real time” continu beeld. Met dertig beelden per seconde wordt een ononderbroken beweging zichtbaar wat onmiskenbaar bijdraagt aan endovasculaire procedures.

4) De continue doorlichting kent ook een lagere stralingsdosis vergeleken met de gepulseerde doorlichting die vele toestellen hebben.

5) De live zoom zorgt voor een digitale vergroting van de anatomie zonder stralingsverhoging dankzij de full frame rate en de 4K monitor.

De manuele bediening behoort eveneens tot het verleden. De gemotoriseerde C-boog kan met een joystick op steriele wijze bediend worden door de chirurg. Daarnaast kunnen de digitale beelden, rapporten, etc.  probleemloos geïntegreerd en getransfereerd worden naar een “Picture Archiving and Communication System”, zodanig dat deze digitaal raadpleegbaar zijn binnen het EPD.

Door het in gebruik nemen van dit state-of-the-art toestel kunnen veeleisende endovasculaire interventies uitgevoerd worden met de hoogste beeldkwaliteit en significante stralingsreductie.

Referentie: Farber, M., Vascular News Issue 71, September 2016.