Derde Europees mandaat EGE voor prof. dr. Herman Nys

Gepubliceerd op dinsdag 1 maart, 2022

Op 26 januari 2022 werd prof. dr. Herman Nys, voorzitter van Vitaz, door Europees Commissie voorzitter Ursula von der Leyen voor de derde maal benoemd als lid van de European Group on Ethics in Science and New Technologies, afgekort EGE. Dit hooggeplaatst adviesorgaan geeft adviezen aan de Commissie voorzitter, een Europees Commissielid of formuleert op eigen initiatief een aanbeveling over ethische en juridische vragen die nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen.

prof. dr. Herman Nys

EGE werd opgericht in 1991 en bestaat uit vijftien onafhankelijke leden (artsen, filosofen, juristen en wetenschappers). Als eerste en voorlopig enige Vlaming werd prof. dr. Herman Nys een eerste maal benoemd in 2011. In 2016 volgde een tweede mandaat en werd hij eerste ondervoorzitter van de EGE. Nu begint hij aan zijn derde en statutair laatste mandaat dat loopt tot 2025.

Sedert zijn oprichting heeft EGE ‘slechts’ een dertigtal adviezen geformuleerd. Het gaat echter steeds om zeer diepgaande studies waarin wordt getracht de Europese waarden en respect voor mensenrechten in balans te houden met hoogtechnologische vernieuwingen. Denk onder meer aan het klonen van menselijke embryo’s, het ingrijpen in genen (gene editing), informatie- en bewakingstechnologie en dergelijke. Een advies wordt voorbereid door één of meerdere verslaggevers. In het verleden was prof. dr. Herman Nys al meerdere keren verslaggever.

Wij wensen prof. dr. Herman Nys te feliciteren met deze derde benoeming en wensen hem heel veel succes toe.

prof. dr. Herman Nys

Voorzitter raad van bestuur Vitaz