DGU-registratie voor traumacentrum

Gepubliceerd op maandag 1 juli, 2024

Als groot regionaal ziekenhuis met een zeer uitgestrekt MUG-gebied en een centrale ligging tussen Gent en Antwerpen, streeft Vitaz naar de erkenning als traumacentrum. Een supraregionaal traumacentrum vereist echter permanente beschikbaarheid van interventionele radiologie, cardiochirurgie en aanwezigheid van intensieve zorgen voor kinderen.

Daarom heeft Vitaz besloten om onder de koepel van het supraregionaal centrum UZA een certificering als regionaal traumacentrum na te streven. Sinds maart 2024 zijn we ingeschreven bij DGU (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie) voor een eerste jaar louter registratie. Deze gebeurt door de klinisch codeerspecialisten.

Van links naar rechts: dr. Christophe Fierens (MZG-arts, medisch diensthoofd Medische registratie & Archief), Helena De jonghe (klinisch codeerspecialist) , dr. Jorn Damen (medisch diensthoofd Spoedgevallen & MUG)

Hiermee hopen we een duidelijker beeld te krijgen van het aantal traumapatiënten binnen Vitaz en de ernst. Voor een goede registratie is er nood aan voldoende detailinformatie uit het elektronisch patiëntendossier (EPD), waarvoor een beroep wordt gedaan op data uit de prehospitaal setting, de Spoedgevallendienst en de dienst Intensieve zorgen. De codeerspecialisten zullen hiervoor de nodige vragen stellen. Enkel patiënten met een ernstig (poly)trauma die bij aankomst nog tekenen van leven vertonen en op Intensieve zorgen terechtkomen of overlijden op spoed komen in aanmerking voor de registratie. Dankzij de liaison met het Universitair ziekenhuis van Antwerpen worden de data van traumapatiënten die door MUG Sint-Niklaas worden getransfereerd naar het UZA retrograad gedeeld met Vitaz. Op die manier kan de DGU-registratie van dergelijke patiënten toch nog binnen Vitaz voltooid worden.

Hoewel het UZ Gent geen DGU-partner is van Vitaz, is er wel operationele samenwerking qua traumazorg voor patiënten die geografisch dichter bij Gent wonen en niet door Vitaz als regionaal traumacentrum kunnen opgevangen worden.

Na de geslaagde registratieperiode is de volgende stap om Vitaz klaar te stomen voor certificering als regionaal traumacentrum. Om het certificaat te kunnen behalen zijn er naast de DGU-registratie ook nog andere zaken waaraan voldaan moet worden, zoals het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren, het nakomen van voldoende personeelsuitrusting en het beantwoorden aan ruimtelijke eisen.

Recent werd er bijkomend een Koninklijk Besluit gepubliceerd (BS 27 mei 2024) waarin staat dat vanaf 1 januari 2025 alle algemene ziekenhuizen die beschikken over een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg of een functie eerste opvang van spoedgevallen, verplicht een traumaregister van majeure traumapatiënten dienen bij te houden. Die gegevens moeten op jaarbasis overgemaakt worden aan de FOD Volksgezondheid. Dankzij de proactieve houding van Vitaz zijn de registraties ondertussen lopende en wordt er nu reeds aan de wettelijke verplichting voldaan.