HomeArtikelDienst medische & moleculaire beeldvorming behaalt 5-sterren rating van EuroSafe Imaging

Dienst medische & moleculaire beeldvorming behaalt 5-sterren rating van EuroSafe Imaging

Gepubliceerd op maandag 30 januari, 2023

EuroSafe Imaging Stars is een initiatief van de Europese vereniging van Radiologie (ESR) om de kwaliteit en veiligheid van medische beeldvorming te bevorderen. De EuroSafe Imaging Stars vormen een breed netwerk van radiologiediensten die zich engageren voor de ‘best-practice’ op het gebied van stralingsbescherming. Dit project maakt de brug tussen de nieuwste theoretische principes van stralingshygiëne en optimale werking van medische beeldvorming enerzijds, en echte impact en bewustwording in de dagelijkse praktijk, ten behoeve van de patiënten anderzijds.

De sterrenrating wordt toegekend aan de hand van een lijst criteria, waar al dan niet aan wordt voldaan. De diensten moeten zichzelf toetsen aan deze criteria, met een doorgedreven zelfevaluatie. Op het einde van de zelfevaluatie worden de bewijsstukken aangeleverd aan EuroSafe Imaging, die deze onder de loep neemt en een beslissing neemt.

Aangezien radiologie een vakdomein is dat onderhevig is aan snelle technologische ontwikkelingen en steeds evoluerende standaarden, worden deze criteria in een cyclus van drie jaar steeds hernieuwd. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de centra die goed scoren op de EuroSafe Imaging Stars, steeds de best-practice nastreven.

Waarom zijn de 5 sterren een doel?

Al het werk dat wordt gestoken in stralingsbescherming blijft, bij gebrek aan een concreet resultaat of doel, vaak onder de radar. Met de EuroSafe Imaging Stars worden deze doelstellingen helder en krijgen we iets tastbaars terug voor onze inspanningen.

Het is voor ons van groot belang om de veiligheid en de kwaliteit van de zorg voor de patiënten bovenaan de agenda te plaatsen. Aan de hand van de criteria van de EuroSafe Imaging Stars voldoen we niet alleen aan de huidige en toekomstige wetgeving, maar proberen we ons ook voorin het Europese peloton te nestelen op het gebied van stralingshygiëne. We handelen eerder anticiperend dan reactief inzake radioprotectie.

Hoe tracht Vitaz te excelleren?

De dienst medische en moleculaire beeldvorming tracht op verschillende manieren het verschil te maken voor elke patiënt.

  • Intensieve samenwerking met de dienst medische fysica voor de optimalisatie van protocols en grondige kwaliteitscontrole van de toestellen.
  • Duidelijke communicatie naar de patiënt. Onder andere door middel van een nieuwe informatiebrochure over de mogelijke risico’s van ioniserende straling.
  • Investering in nieuwe technologie om betere beelden te maken met een lagere stralingsdosis.
  • Educatief platform voor onze medewerkers.
  • Regelmatige herhaling van klinische audit op de dienst.

De multidisciplinaire aanpak is hierbij van cruciaal belang. Zo zorgen onze verpleegkundigen, medische beeldvormers, radiologen en fysicus voor een optimale zorg voor de patiënt.