HomeArtikeléén jaar associatie gynaecologie

één jaar associatie gynaecologie

Gepubliceerd op maandag 7 januari, 2019

De verhuis naar een vernieuwde polikliniek op de centrale campus, introductie van MOSOS centrale monitoring op het verloskwartier, van de EWS op de dienst heelkunde en voornamelijk het eerste jaar als associatie, maakten 2018 bijzonder voor onze dienst.

Het werken binnen de associatie is wellicht de meest ambitieuze uitdaging die het afgelopen jaar werd verwezenlijkt door de collega’s. Sedert 1 januari 2018 werken alle gynaecologen verbonden aan het AZ Nikolaas in één associatie. Zo pogen wij een antwoord te bieden op de vraag naar een veranderende zorg waarbij kwaliteit en veiligheid primeren. De individueel hardwerkende specialist moet zich meer en meer schikken in een team met het doel de zorg naar een hoger niveau te tillen. Tal van uitdagingen overstijgen de individuele arts en dwingen hoe langer hoe meer tot het vormen van sterke teams die samen met ziekhuisdirecties, eerste lijn en andere actoren binnen de zorg de uitdagingen van de toekomst weten aan te pakken.

De werking binnen de associatie laat ons toe de krachten te bundelen, taken te verdelen en de dienstverlening te verbeteren.

De werking binnen de associatie laat ons toe de krachten te bundelen, taken te verdelen en de dienstverlening te verbeteren. Binnen onze dienst trachten we een correcte specialistische topzorg te bieden met een warm hart. Het afgelopen jaar werden er extra inspanningen aan de collega’s gevraagd. Het maken van eenvormige up-to-date medische protocollen is een hele klus. Daarnaast moet men zich vrijmaken voor participatie aan de wachtdienst. Anderzijds schept dit de mogelijkheid tot een betere werkorganisatie en een betere afstemming tussen werk en privé. Voor onze patiënten en medewerkers houdt de associatie voornamelijk in dat per 24 uur één gynaecoloog van wacht is voor alle bevallingen en urgenties. De eigen gynaecoloog blijft sterk betrokken, is beschikbaar voor overleg en staat uiteindelijk zelf in voor de verdere opvolging van de pas bevallen moeders.

Ook de dringende consulten die zich aanmelden via de dienst spoedgevallen worden gezien door de gynaecoloog van wacht. Voor onze collega’s urgentieartsen is dit een belangrijke stap vooruit. Waar zij vroeger tijdens één shift verschillende gynaecologen voor verschillende patiënten dienden te contacteren, is er voor hen nu één centraal aanspreekpunt en één verantwoordelijke. Dit maakt het mogelijk dat er samen met de urgentieartsen en de spoedverpleegkundigen gewerkt wordt aan een optimalisatie van de gynaecologische en verloskundige urgentie binnen ons ziekenhuis.

De polikliniek verloskunde-gynaecologie verhuisde van straat 752 in het E blok naar straat 727, net om de hoek in blok C. Hierdoor maakten we plaats voor onze collega’s neurologen die op deze manier hun polikliniek in de onmiddellijke nabijheid van de Neuro Care Unit (NCU) kunnen organiseren.

Door de ingebruikname van de nieuwe materniteit op A3 konden patiënten kamers van de vroegere materniteit verbouwd worden tot een frisse en moderne polikliniek. Deze omvat een ruime wachtzaal, een secretariaat en drie consultatieruimtes. Alle ruimtes zijn voorzien van de nodige voorzieningen, gaande van steriel materiaal dagelijks aangevuld vanuit de dienst centrale sterilisatie, echografiestoestel en vaste desktop met toegang tot het centraal medisch dossier.

Het eerste werkjaar van de associatie gynaecologie wordt zowel door de collega’s, de medewerkers en de patiënten als algemeen positief beoordeeld. Het aantal bevallingen binnen onze dienst, is niettegenstaande een algemene daling van het geboortecijfer in Vlaanderen, gestegen tov het vorige jaar. Er is uiteraard nog veel werk aan de winkel en we zullen stap voor stap verder bouwen aan een veilige en hoog aangeschreven dienst verloskunde-gynaecologie.