Eerste doctoraatsstudent voor Vitaz

Gepubliceerd op dinsdag 15 februari, 2022

Sinds 1 november 2021 is de eerste doctoraatsstudent gestart binnen Vitaz op de afdeling gastro-enterologie en hepatologie. Deze nieuwe doctoraatsstudente is dr. Marie Coessens, arts-specialist in opleiding klinische biologie.

dr. Coessens Marie

“In dit doctoraat onderzoeken we de kostenefficiëntie van de screening naar virale hepatitis in verschillende bevolkingsgroepen. Het is de bedoeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om virale hepatitis tegen 2030 te elimineren. Hieraan wil ik meewerken door op nationaal niveau richtlijnen te formuleren om dit mogelijk te maken. Eén van die richtlijnen gaat over screening. Zo blijkt het bijvoorbeeld nuttig om alle patiënten in psychiatrische ziekenhuizen systematisch te screenen op hepatitis B en C. Deze bevinding is het resultaat van een vorige studie, opgezet door de afdeling gastro-enterologie en hepatologie van Vitaz. Verder wil ik ook inzetten op awareness campagnes in de huisartsenpraktijk, vermits slechts een minderheid van de huisartsen de hepatitisserologie laat bepalen bij patiënten met gestoorde levertesten. Ook kunnen we nog ziektewinst boeken door de patiënten met hepatitis C die uit de zorg zijn verdwenen, te herintroduceren en optimaal te behandelen.”

“Een ander luik van mijn doctoraat is het ontwikkelen van een zorgpad voor niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). De metabole leververvetting vormt een werkelijke epidemie in onze samenleving. Overgewicht en een sedentaire levensstijl lijken de belangrijkste boosdoeners. De juiste combinatie van biochemische testen en medische beeldvorming zal nodig zijn om de patiënten met het hoogste risico op ernstig leverlijden te identificeren en door te verwijzen naar de hepatoloog. Tijdens mijn doctoraatsjaren wil ik ook mijn didactische, statistische alsook computervaardigheden verder ontwikkelen en masterstudenten begeleiden met hun masterproef.”

Dr. Coessens werkt onder de begeleiding van prof. dr. Verlinden Wim met als co-promotoren prof. dr. Schouten Jeoffrey en prof. dr. Veroniek Saegeman en is verbonden voor haar doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen.

De doctoraatstudent en haar (co-)promotoren (vlnr): prof. dr. Jeoffrey Schouten, prof. dr. Veroniek Saegeman, dr. Marie Coessens & prof. dr. Wim Verlinden.

dr. Marie Coessens

Arts-specialist in opleiding klinische biologie