Eerste Hulp Bij Ethische Stress

Gepubliceerd op dinsdag 26 oktober, 2021

Binnen Vitaz, het voormalige AZ Nikolaas, is het ethisch beleid in kaart gebracht door de commissie medische ethiek via een concrete beleidstekst. Deze tekst werd vertaald met instrumenten voor de zorgpraktijk. Zo kennen we in ons ziekenhuis onder andere de ethische overlegmethode, ‘Eerste Hulp Bij Ethische Stress (EHBE). Door middel van deze praktische en laagdrempelige methodiek willen we ethisch overleg toegankelijk maken. Omwille van het zware ethische karakter van de casussen binnen de oncologische en palliatieve setting, zetten we extra in op deze methodiek tijdens patiëntenbesprekingen. In het overleg zijn, indien mogelijk, alle disciplines die bij de casus betrokken zijn aanwezig. We volgen hierbij drie stappen: de feitenanalyse, de waardenanalyse en de conclusie.

De focus van EHBE ligt op de dynamiek en het proces. Er wordt geluisterd naar elkaar. Het doel is om sterker verbonden te staan als team zodat rekening gehouden kan worden met de noden en het welzijn van de patiënt. Door als team in dialoog te gaan over het bieden van goede zorg, proberen we zo te voorkomen dat een medewerker achter blijft met een wrang gevoel.

Meer informatie? Bekijk de publicatie in het Tijdschrift voor Geneeskunde.

Lut Van de Vijver

Zorgmanager oncologie