Eerste samenwerking oncologische Thoraxheelkunde binnen het MIRA-Netwerk

Gepubliceerd op donderdag 18 maart, 2021

Op vrijdag 11 oktober 2020 werd door dr. S. Verbeke en dr. V. Ceuterick van de dienst Thorax- en Vaatheelkunde uit ons ziekenhuis de eerste longresectie voor longkanker uitgevoerd in het az Sint-Blasius te Dendermonde in het kader van het MIRA netwerk. Deze ingreep volgt uit een verhaal dat reeds enige tijd geleden werd opgestart om complexe oncologische longresecties binnen het netwerk mogelijk te maken en is het begin van een verdere samenwerking.

Twee jaar geleden vond een eerste contact plaats tussen de diensthoofden van de verschillende afdelingen die beiden longheelkunde aanbieden. Daar werden door dr. L. Verlaeckt, dr. K. Deloose en dr. S. Verbeke de krijtlijnen uitgezet voor een verdere samenwerking. Dit kon enkel bekomen worden door de goede verstandhouding tussen de diensten Abdominale heelkunde en Thorax- en Vaatheelkunde te Dendermonde en het AZ Nikolaas. In het az Sint-Blasius werden nadien door dr. Verlaeckt en dr. Deloose verdere afspraken gemaakt met de dienst Anesthesie, Intensieve zorgen en de directie om deze samenwerking in de hand te werken.

Patiënten kunnen zo in eigen streek terecht voor kwalitatieve heelkundige behandeling van hun longpathologie en dit zowel voor minimaal invasief thoracoscopische, robot geassisteerde of open chirurgie.

In het AZ Nikolaas werd reeds door dr. Verbeke, mede dankzij de goede samenwerking met de dienst Pneumologie, een grote afdeling thoraxheelkunde uitgebouwd. Met de uitbreiding van de dienst met dr. V. Ceuterick is er de mogelijkheid gecreëerd om dezelfde expertise ook aan te bieden in het az Sint-Blasius, waar vroeger de patiënten doorverwezen werden ver buiten de eigen regio. Patiënten kunnen zo in eigen streek terecht voor kwalitatieve heelkundige behandeling van hun longpathologie en dit zowel voor minimaal invasief thoracoscopische, robot geassisteerde of open chirurgie.

vlnr: dr. Luk Verlaeckt, dr. Koen Deloose, dr. Vincent Ceuterick, dr. Stephen Verbeke & dr. Joren Callaert

De samenwerking in de praktijk

Na de verkennende gesprekken en het voorstellen van de samenwerking aan de dienst Pneumologie te az Sint-Blasius volgde een rondleiding op het moderne operatiekwartier door mevr. Van Overwalle, hoofdverpleegkundige van het operatiekwartier. Ook het reeds aanwezige instrumentarium werd bekeken en zeer volledig bevonden. Na nog een laatste overleg met de dienst Anesthesie en goedkeuring door de directie van het az Sint-Blasius kon de eerste casus doorgaan. Op multidisciplinair overleg werd een eerste patiënt voorgedragen voor heelkundige behandeling van zijn longcarcinoom. De ingreep werd met hem op de raadpleging Thorax- en Vaatheelkunde te Dendermonde besproken en doorgenomen. Daar werd ook een preoperatief nazicht bij de dienst Anesthesie uitgevoerd. Na de negatieve Covid-screening kon de ingreep doorgaan op 11 september 2020. Het betrof een succesvol heelkundig ingrijpen en dankzij de inspanningen van de verschillende diensten kon de patiënt binnen de week het ziekenhuis op eigen kracht verlaten. Sinds deze eerste succesvolle casus werden tot op heden reeds 10 patiënten operatief behandeld voor hun longcarcinoom te Dendermonde. Wij kijken uit naar de verdere samenwerking en uitbouw van het MIRA-netwerk.

dr. Stephen Verbeke

Diensthoofd Thorax- en vaatheelkunde

dr. Vincent Ceuterick

Thorax- en vaatchirurg