HomeArtikelForensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen en AZ Nikolaas: een geslaagde samenwerking

Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen en AZ Nikolaas: een geslaagde samenwerking

Gepubliceerd op woensdag 3 juni, 2020

Naast de samenwerking met de Penitentiaire Instelling Beveren (PIB), opgestart in 2014, werkt het AZ Nikolaas sinds 2017 ook samen met het Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen (FPCA) op Linkeroever. De forensische psychiatrie is een deelgebied binnen de psychiatrie dat zich richt op mensen die een misdrijf pleegden, maar aan een psychiatrische stoornis lijden en bijgevolg tijdens hun plaatsing psychiatrische zorgen nodig hebben. De rechter kan in dat geval beslissen om de betrokkene te interneren, waarna de Kamer voor Bescherming van de Maatschappij kan beslissen tot plaatsing in een forensisch psychiatrisch centrum. In het centrum verblijven patiënten met als primaire diagnose een psychotische- of  persoonlijkheidsstoornis en patiënten met een verstandelijke beperking (volgens DSM-5).

vlnr: Peter Vanhopplinus , dr. Walter De Roeck, Renaat Westerlinck, dr. Philip Nieberding, Ingrid Decker, Geert Verbeke, dr. Ingeborg Jeandarme, Guy Vanhemel, Yves Martin, Sam Lowie

Momenteel zijn er twee Forensische Psychiatrisch Centra in Vlaanderen: één in Gent en één in Antwerpen. Beide centra beschikken over een eigen uitgebreide medische dienst, onder leiding van hoofdarts-psychiater dr. Inge Jeandarme, waarin de meest noodzakelijke medische disciplines opgenomen zijn. Voor situaties waarbij externe zorg noodzakelijk is, werkt het FPC Antwerpen sinds 2017 preferentieel samen met het AZ Nikolaas, campus Sint-Niklaas en campus Beveren. Eerstelijnszorg wordt binnen de muren van het FPC verzorgd in samenwerking met behandelende huisarts dr. Walter De Roeck.

Jaarlijks vinden er meer dan 500 patiëntcontacten plaats vanuit FPC Antwerpen in het AZ Nikolaas. Het gaat dan voornamelijk over ambulante consultaties en medische beeldvorming. Daarnaast worden bijna dagelijks urine- en bloedstalen van deze patiënten geanalyseerd binnen het laboratorium klinische biologie van het AZ Nikolaas en ook voor klassieke en daghospitalisaties wordt samengewerkt. De patiënten van het FPC Antwerpen worden binnen het AZ Nikolaas begeleid door eigen gekwalificeerd personeel vanuit het FPC Antwerpen. Zij volgen een standaardtraject binnen de muren van het ziekenhuis. Dit in tegenstelling tot patiënten vanuit de penitentiaire instellingen die continu bewaakt worden en een gescheiden traject volgen.

Drie keer per jaar zitten het FPC Antwerpen en het AZ Nikolaas samen om de samenwerking te beoordelen.

Guy Vanhemel

Liaison AZ Nikolaas-FPC Antwerpen