HomeArtikelGendercentrum Vitaz: Structurele uitbreiding van het zorglandschap!

Gendercentrum Vitaz: Structurele uitbreiding van het zorglandschap!

Gepubliceerd op donderdag 29 juni, 2023

Genderdysforie verwijst naar een lijden dat wordt veroorzaakt door een conflict tussen iemands genderidentiteit en het toegewezen geboortegeslacht. In Vitaz meldden zich in de voorbije jaren in toenemende getallen volwassen transgenderpersonen die medische hulp vroegen betreffende hun genderidentiteit of genderdysforie.
Hoe een transitie of genderzoektocht eruit ziet, is persoonlijk. De ene persoon kan nood hebben aan enkel sociale veranderingen, terwijl de andere veranderingen nodig acht op sociaal, juridisch en lichamelijk niveau.

Het gendercentrum Vitaz deed aanvraag tot het verkrijgen van een Riziv-overeenkomst voor transgenderzorg. Actueel zijn er slechts twee centra in België die aan deze overeenkomst voldoen: UZ Gent en CHU Luik. Het verkrijgen van dergelijke conventiestatuut biedt voor de patiënt voordelen. Zo wordt de psychosociale zorg vergoed tot 8 zittingen per jaar op voorwaarde dat de patiënt aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds en mits goedkeuring van een adviserend arts.

In afwachting tot het verkrijgen van dergelijk statuut, werd het zorgpad voor genderzorg geoptimaliseerd om de kwaliteit van zorg te blijven handhaven. Er is samenwerking met diverse disciplines (plastische chirurgie, gynaecologie, fertiliteit, NKO, urologie, psychiatrie, endocrinologie, psychologie, seksuologie). De multidisciplinariteit houdt in dat verschillende medische en psychische stappen binnen een transitie op elkaar afgestemd en gecoördineerd worden. De psycho-seksuoloog begeleidt patiënten doorheen het zorgpad en coördineert de behandeling.

Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen, werd het team in maart 2023 dan ook uitgebreid met 2 psycho-seksuologen, Sofie Ruts en Lien Van der Bracht. Zowel volwassenen die twijfelen over hun genderidentiteit, als volwassen patiënten bij wie de diagnose genderdysforie reeds werd gesteld, kunnen bij hen terecht. Ondertussen worden een 170-tal patiënten door hen opgevolgd.

Volgende zorgopties kunnen op dit moment aangeboden worden:
• Ontharing
• Stemtherapie
• Hormonale therapie
• Fertiliteitspreservatie
• Lichaamschirurgie (borstvergroting, borstverwijdering)
• Genitale chirurgie (orchidectomie, vaginoplastie, hysterectomie, ovariëctomie)

Met de uitbreiding van het zorgteam en de aanvraag tot het opstarten van een RIZIV-conventie, hopen we de zorg voor patiënten met genderdysforie te optimaliseren en professionaliseren.

Op die manier kan de zorg voor iedereen toegankelijk en billijk blijven. Bovendien kan met dergelijk statuut het multidisciplinair genderteam verder uitgebreid worden met paramedische disciplines en een coördinator om patiënten beter te kunnen begeleiden.

Onze samenwerking situeert zich op multidisciplinair vlak waarbij een individueel traject voor de patiënt centraal staat en er ook ruimte is voor patiëntenparticipatie.

Een afspraak met de psycho-seksuologen van het gendercentrum kan telefonisch gemaakt worden op het nummer: 03 760 71 69.