HomeArtikelHeropening verpleegeenheid “De Waaier”

Heropening verpleegeenheid “De Waaier”

Gepubliceerd op woensdag 27 maart, 2024

Op maandag 15 januari 2024 heropende de verpleegeenheid “De Waaier” in campus Beveren; een geriatrische afdeling die zich focust op personen met dementie en de waaier aan gedragsmatige veranderingen die hiermee gepaard kan gaan.

If you have seen one person with dementia, you have seen one person with dementia – Dawn Brooker

BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms in Dementia) manifesteren zich divers en noodzaken een persoonsgerichte benadering. In De Waaier tracht een multidisciplinair team om creatief om te springen met de individuele noden van de patiënt. Het framework van behoeftengebaseerde zorg staat hierbij centraal. De focus ligt op het verminderen van de lijdensdruk van de persoon met dementie en diens mantelzorgers.

One person caring about another represents life’s greatest value. – Jim Rohn

De Waaier kent een huiselijke sfeer. Warme zorg gaat gepaard met een wetenschappelijke correcte aanpak binnen een dementievriendelijk kader. De afdeling is beveiligd met camera’s en uitgerust met onder meer een prikkelarme ruimte, polyvalente eetzaal en snoezelplek. Het gedrag van patiënten word zorgvuldig geobserveerd. Optimalisatie van de medicamenteuze therapie, vaak onafwendbaar en zinvol, is complementair aan het spectrum van niet-farmacologische interventies dat in De Waaier wordt toegepast. Bij ontslag worden concrete adviezen en handvaten gecommuniceerd naar de omgeving van de patiënt (familie, WZC, thuisverpleging,…) en de eerstelijnszorg.

Wie komt in aanmerking voor opname in De Waaier?

Elke patiënt van 65 jaar of ouder met een diagnose van dementie en aanwezigheid van BPSD. 

Exclusiecriteria:

  • acute fase van delier;
  • Korsakov dementie of syndroom van Wernicke-Korsakov;
  • primaire psychiatrische problematiek zonder dementie (depressie, suïcideproblematiek, psychose, …);
  • acute geriatrische problematiek (infuustherapie, uitgebreide wondzorg, …).

Enkel patiënten die gehospitaliseerd zijn op een verpleegafdeling binnen Vitaz komen in aanmerking voor een transfer naar De Waaier. Er gebeuren geen rechtstreekse opnames van op de dienst Spoedgevallen of vanuit de thuiscontext. Een aanmelding kan gebeuren door een consultaanvraag te richten aan het Geriatrisch supportteam (GST). De aanvraag wordt dan besproken met de geriater.