HomeArtikelHet multidisciplinair oncologisch consult

Het multidisciplinair oncologisch consult

Gepubliceerd op dinsdag 26 oktober, 2021

Trends voorbije jaren

Het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) bestaat officieel sinds 2003 en is een overleg tussen verschillende specialisten, betrokken bij de behandeling van een patiënt met kanker, om samen een individueel diagnose-, behandel- en opvolgplan op te stellen.

Binnen Vitaz zijn de MOC’s opgesplitst volgens specialisme zoals in het voormalige AZ Nikolaas, waar we globaal een jaarlijkse toename zagen zowel in eerste als in follow-up MOC’s. Dit was mede mogelijk geworden door een betere ondersteuning vanuit de dienst kankerregistratie die nu ook aan alle MOC’s probeert deel te nemen.

In AZ Lokeren is in eerste instantie gefocust op het inschakelen van huisartsen – zoals aangeraden door een rapport van het kenniscentrum uit 2015 [10 jaar multidisciplinaire oncologische consulten: balans en vooruitzichten – KCE (fgov.be)] – en teleconferencing waarin zij een pioniersrol hebben vervuld. Met de fusie is de gemeenschappelijke MOC Lokeren afgebouwd met overdracht van de patiënten aan de specialistische MOC’s van Vitaz om een betere kwaliteit te kunnen garanderen. In de loop van januari-februari van dit jaar (2022) gaan we ook vanuit Vitaz gefaseerd huisartsen beginnen uitnodigen via beveiligde ehealth-berichten.

De MOC digestieve oncologie

Bij de uitbraak van COVID-19 in België in de maand maart van 2020 is de tele-MOC van AZ Lokeren ook in Sint-Niklaas uitgerold. En op die manier is het totaal volume aan MOC’s quasi gelijk gebleven zodat de oncologische besluitvorming op hoog niveau kon gehandhaafd worden.

De laatste jaren worden er in beide ziekenhuizen samen jaarlijks zo’n 3000 patiënten besproken op een MOC (bijna tien per dag!), waarbij er elk jaar nog een hondertal bijkomen.

Zoals al aangehaald blijft het betrekken van huisartsen een na te streven doel, maar ook radiologen en anatomopathologen/klinisch biologen betrekken is niet altijd evident. Anderzijds neemt met het toenemend aantal besproken patiënten op de MOCs ook de administratieve belasting toe (bij elke bespreking hoort immers een aan wettelijke normen beantwoordend verslag), waarvoor de dienst kankerregistratie nog meer ondersteuning zou kunnen bieden.

Team

Coördinatoren
  • Dr. Ines Deleu (dermato)
  • Dr. Ines Deleu en Dr. Els Everaert (gynaeco)
  • Dr. Willem Lybaert (DIO, NKO-MKA, Lokeren)
  • Dr. Vande Broek (hemato)
  • Dr. Mieke Van De Walle (neuro)
  • Dr. Els Everaert en Dr. Bart De Troyer (uro)
  • Dr. Koen Deschepper en Dr. Charlotte Vandekerkhove (pneumo)

Kankerregistratie

  • Karolien Govaert (gynaeco, neuro, uro)
  • Leen Syx (dermato, NKO-MKA, pneumo)
  • Nathalie Van Nieuwenhuyze (DIO, hemato, Lokeren)