HomeArtikelHet multidisciplinair oncologisch consult

Het multidisciplinair oncologisch consult

Gepubliceerd op dinsdag 26 oktober, 2021

Trends voorbije jaren

Het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) bestaat officieel sinds 2003 en is een overleg tussen verschillende specialisten, betrokken bij de behandeling van een patiënt met kanker, om samen een individueel diagnose-, behandel- en opvolgplan op te stellen.

In AZ Nikolaas zijn de MOCs opgesplitst volgens specialisme en zien we globaal een jaarlijkse toename zowel in eerste als (voor bepaalde specialismes nog meer) in follow-up MOCs. Dit is mede mogelijk gemaakt door een betere ondersteuning door de dienst kankerregistratie die nu ook fysiek (of via teleconferencing) aan alle MOCs probeert deel te nemen.

In AZ Lokeren is in eerste instantie gefocust op het inschakelen van huisartsen – zoals aangeraden door een rapport van het kenniscentrum uit 2015 [10 jaar multidisciplinaire oncologische consulten: balans en vooruitzichten – KCE (fgov.be)] – en teleconferencing waarin zij een pioniersrol hebben vervuld. Met de fusie in het vooruitzicht wordt de gemeenschappelijke MOC Lokeren geleidelijk aan afgebouwd met overdracht van de patiënten aan de specialistische MOCs van AZ Nikolaas om een betere kwaliteit te kunnen garanderen. Helaas blijkt het incorporeren van huisartsen moeilijker dan gehoopt.

Bij de uitbraak van COVID-19 in België in de maand maart van 2020 is de teleMOC van AZ Lokeren ook in AZ Nikolaas uitgerold. En op die manier is het totaal volume aan MOCs quasi gelijk gebleven zodat de oncologische besluitvorming op hoog niveau kon gehandhaafd worden.

De laatste jaren worden er in beide ziekenhuizen samen jaarlijks zo’n 3000 patiënten besproken op een MOC (bijna tien per dag!), waarbij er elk jaar nog een hondertal bijkomen.

Zoals al aangehaald blijft het betrekken van huisartsen een na te streven doel, maar ook radiologen en anatomopathologen/klinisch biologen betrekken is niet altijd evident. Anderzijds neemt met het toenemend aantal besproken patiënten op de MOCs ook de administratieve belasting toe (bij elke bespreking hoort immers een aan wettelijke normen beantwoordend verslag), waarvoor de dienst kankerregistratie nog meer ondersteuning zou kunnen bieden.

Team

Coördinatoren
  • Dr. Ines Deleu (dermato, gynaeco)
  • Dr. Willem Lybaert (DIO, NKO-MKA, Lokeren)
  • Dr. Isabelle Vande Broeck (hemato)
  • Dr. Mieke Van De Walle (neuro)
  • Dr. Bart De Troyer (uro)
  • Dr. Yvan Valcke (pneumo)

Kankerregistratie

  • Karolien Govaert (gynaeco, neuro, uro)
  • Leen Syx (dermato, NKO-MKA, pneumo)
  • Nathalie Van Nieuwenhuyze (DIO, hemato, Lokeren)