HomeArtikelHet ziekenhuis van de toekomst – de rol van technologische innovatie

Het ziekenhuis van de toekomst – de rol van technologische innovatie

Gepubliceerd op woensdag 15 januari, 2020

Op donderdagavond 7 november vond in de hogeschool Odisee campus Sint-Niklaas de tweede inspiratieavond Innovatief ziekenhuis plaats ditmaal met als thema Medische Technologie.

AZ Nikolaas heeft de ambitie om tegen 2028 een volledig nieuw ziekenhuis te bouwen aan de westelijke tangent van de stad (N41). Aan de eerste plannen wordt momenteel door onze ontwerpers volop gewerkt. Het gebouw krijgt stilaan vorm mede dankzij de input die door 43 interne werkgroepen is gegeven. Het plan is dan ook om midden 2020 het TFP of Technisch Financieel Plan neer te leggen bij de Vlaamse subsidiërende overheid (VIPA).

Een hindernis die we echter ervaren is het ontbreken van een glazen bol. Iedereen weet dat in onze maatschappij de komende jaren enorme evoluties zullen plaatsvinden, ook in het zorglandschap. Onze bevolking wordt ouder, de gemiddelde ligduur wordt korter, de behandelingsmethodes veranderen, er komen nieuwe medicamenteuze therapieën en technologieën op de markt, de verschuiving naar de thuiszorg zet zich verder door en de rol van Artificiële Intelligentie (AI) in beslissingsondersteuning zal zeer belangrijk worden.

Om <de leveranciers’> visie op het ziekenhuis van de toekomst en de ontwikkelingen in het zorglandschap te vernemen, hebben we enkele onder hen uitgenodigd en aan het woord gelaten.

Al deze evoluties zullen ongetwijfeld een duidelijke impact hebben op het ziekenhuis van de toekomst. Daarom is het belangrijk het nieuwe ziekenhuis zodanig te concipiëren dat er een zeer grote flexibiliteit in de structuur van het gebouw mogelijk is waardoor in de toekomst, wanneer we een duidelijker zicht zullen hebben op de technologieën die dan voorhanden zijn, een concrete invulling aan specifieke diensten kan gegeven worden. 

Wij als AZ Nikolaas denken uiteraard na over de toekomstige ontwikkelingen en hoe we daarop moeten inspelen maar de industrie, onze leveranciers, denken daar evenzeer over na en waarschijnlijk nog veel meer doorgedreven dan wijzelf.

Om hun visie op het ziekenhuis van de toekomst en de ontwikkelingen in het zorglandschap te vernemen, hebben we enkele onder hen uitgenodigd en aan het woord gelaten. Zij hebben ons hun visie gebracht met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen de komende tien, twintig tot dertig jaar. Zo kwamen volgende leveranciers aan het woord:

Bert Hoorne (Microsoft)-Industry Technology Strategist Western Europe Health Artificiële Intelligentie toegepast in de zorg

John Deverill (GE) – Managing Principal, GE Healthcare Europe
Breakthrough transformation in healthcare  – Command Centres

Carlos C. Meca (J&J) – Strategic Contracting MEDICAL DEVICES COMPANIES
The power of Digital Ecosystem in Healthcare

Alex Lefevre (Roche) Head of Market Development and Medical Affairs
From ‘hospital” to “home”

Frank Dendas (Philips) – Country Manager Philips Belgium Commercial NV/SA
Connected care, more patients, fewer beds’

Zij brachten elk hun kijk op de toekomstige ontwikkelingen binnen het (ziekenhuis)-zorglandschap. Daaruit blijkt duidelijk dat digitalisering belangrijke verschuivingen binnen het medische handelen en de facto de ziekenhuisomgeving zal veroorzaken. Na de presentaties was er nog gelegenheid tot vraagstelling. Daarbij kwam de vraag naar voor welke impact dit alles nu heeft op het volume van het te bouwen ziekenhuis. De conclusie was dat we flexibel zullen moeten bouwen!

Henk Vincent

Directeur masterplan Nieuwbouw