Hospital Outbreak Support Team (HOST): pilootproject infectiepreventie en antimicrobial stewardship

Gepubliceerd op vrijdag 29 april, 2022

Het Hospital Outbreak Support Team (HOST) van het Mira-netwerk is opgericht na een oproep van de FOD Volksgezondheid in het voorjaar van 2021. Dit pilootproject heeft als doel om vanuit het netwerk enerzijds infectiepreventie en antimicrobial stewardship intern te versterken, en anderzijds de ziekenhuisexpertise transmuraal ter beschikking te stellen. In het voorbije jaar werd hiertoe een multidisciplinair ziekenhuisteam samengesteld binnen het netwerk met als leden prof. dr. Veroniek Saegeman en apr. Laura Heireman (de artsen/apothekers ziekenhuishygiëne), mevr. Veerle Ongena (coördinator), dhr. Jo de Munck, mevr. Sophie De Feyter en mevr. Kim Bracke (verpleegkundig ziekenhuishygiënisten) en apr. Vanessa Vanderper en apr. Anouk van der Veen (ziekenhuisapothekers). Het proefproject loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024. Het beheer ervan valt onder de FOD Volksgezondheid en Belgische Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid BAPCOC.

Team Ziekenhuishygiëne Vitaz (vlnr): Krista Vandeweijer, apr. biol. Elise Willems, Veerle Ongena, prof. dr. Veroniek Saegeman, Vanessa De Schouwer, Lieve De Bruyne & Ellen Van Geertsom. Ontbreekt op deze foto: Kim Bracke

Het Mira HOST-team is in 2021 gestart met uitwisseling van expertise en best practices op vlak van bestaande infectiepreventie en infectiebeheer procedures. Een gezamenlijk programma voor opleidingen die ten goede komen aan de standard of care op gebied van infectiepreventie en antimicrobieel beleid werd uitgewerkt.

Team Ziekenhuishygiëne az Sint-Blasius (vlnr): apr. Anouk van der Veen, Jo De Munck, Sophie De Feyter, apr. biol. Laura Heireman

De transmurale ondersteuning als tweede grote pijler van het Mira HOST-team ving aan met het aftoetsen van de noden van de eerste lijn, met name de residentiële collectiviteiten, inzake navormingen, permanente telefonische ondersteuning en ondersteuning bij uitbraken. Voor de uitwerking van protocollen in residentiële collectiviteiten, vullen we de bestaande expertise en verantwoordelijkheden van de gezondheidsoverheid met zijn ambulante outbreak support teams aan.

In 2022 wordt de focus meer specifiek gelegd op een alomvattende epidemiologische surveillance en op de analyse van de gegevens over het gebruik van antimicrobiële middelen in de Mira netwerkziekenhuizen. Daarnaast vindt op woensdagavond 15 juni een webinar plaats voor CRA’s over de benadering van multiresistentie bij urineweginfecties.

Bijkomende informatie over het HOST-project kan teruggevonden worden via de websites van VITAZ  en AZ Sint-Blasius.

prof. dr. Veroniek Saegeman

Klinisch bioloog