Iridium Netwerk Masterplan

Gepubliceerd op vrijdag 3 september, 2021

De laatste jaren werd het Iridium Kankernetwerk, een netwerk over ziekenhuisnetwerken heen rond radiotherapie (RT), intussen fors uitgebreid tot acht ziekenhuizen ( –netwerken). Het Iridium Kankernetwerk had bij aanvang reeds de ambitie om, naast het aanbieden van radiotherapie, een forum te zijn voor geïntegreerde oncologische zorg. De grootte van het netwerk belemmerde aanvankelijk deze doelstelling, want partners wouden vasthouden aan hun gekende werking. Doorverwijzen naar andere ziekenhuizen bleek toen nog een brug te ver. In 2018 werd beslist om het Iridium Kankernetwerk te beperken tot een netwerk voor radiotherapie, maar de ambitie bleef bewaard.

Zo werd het dan ook neergeschreven in een nieuw masterplan, met daarbij een nieuwe naam voor het netwerk (Iridium Netwerk) samen met een nieuwe huisstijl. Aan het masterplan werd bijna twee jaar gewerkt. In 2020 werd het voorgelegd aan zowel het Bestuursorgaan als aan het Gemeenschappelijk Medisch Comité (GMC). Deze laatste engageerde zich om dit masterplan te bespreken met de belangrijkste stakeholders, nl. de verwijzers (oncologen, orgaanspecialisten,…) en presenteerden hun aanbevelingen voor de zomer.

Centralisatie?

Het initiële voorstel om radiotherapie (RT) terug te centraliseren op één site (GZA St-Augustinus, Wilrijk) werd verlaten. Er werd beslist RT binnen het Iridium Netwerk uit te voeren op drie sites: Noord, Centraal en West.

Site West werd het Waasland met AZ Nikolaas. Zo blijft RT zeker behouden in het Waasland, ook in het nieuwbouwziekenhuis waar drie bunkers zullen voorzien worden. Het is immers de bedoeling dat de patiënten binnen ons het MIRA-netwerk bij ons kunnen bestraald worden. Noord bestaat op dit ogenblik nog uit twee sites nl.: AZ Jan Palfijn en AZ Klina, doch op één van deze sites zal binnenkort RT niet meer toegepast worden. De centrale site is Sint-Augustinus.

Wel stellen we vast dat de RT met steeds meer geavanceerde toestellen gebeurt, waarmee stereotactisch kan bestraald worden (een hoge dosis op zeer beperkte, gedefinieerde plek, met minder sessies). Deze toestellen staan voorlopig enkel nog op de centrale site. Het up-to date houden van de RT infrastructuur in AZ Nikolaas zal dan ook een must zijn in de toekomst.

De geografische spreiding van het Iridium Netwerk

Academische ambities

Het Iridium Netwerk werd geacademiseerd. Er is namelijk een verbintenis tussen het Iridium Netwerk, de Universiteit Antwerpen en het UZ Antwerpen. De wetenschappelijke ambities van het RT Netwerk zijn dan ook groot. Recent werden verschillende nieuwe radiotherapeuten aangeworven met telkens een doctoraatsdiploma (PhD) op zak. Zo werd ook dit jaar Prof. dr. Piet Ost (voorheen werkzaam in het UZ Gent/UGent en met een stevig wetenschappelijk repertoire ondanks zijn jonge leeftijd) aangetrokken. Deze steile ambities zijn terecht; het Iridium Netwerk hoort met meer dan 6000 patiënten per jaar bij de grootste ter wereld. Het zou dan ook jammer zijn om met de  data uit de medische gegevens van deze patiënten wetenschappelijk niets te ondernemen.

De evolutie van het aantal patiënten over de jaren heen

Uitdagingen

Naast deze ambities zijn er uiteraard ook uitdagingen. We moeten erover blijven waken dat het financiële plaatje van deze wetenschappelijke activiteiten blijft kloppen. Hiervoor wordt vooral beroep gedaan op externe sponsoring zoals Kom Op tegen Kanker en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Verder moet het, m.i., de ambitie blijven om op termijn de oncologische zorg beter en efficiënter te stroomlijnen binnen dit netwerk. Wat gisteren onmogelijk leek, moet morgen kunnen. Zo zullen we trachten om binnen dit grote netwerk een Wetenschappelijk Beleidscomité te installeren waar iedereen binnen het netwerk die een klinisch wetenschappelijke oncologische studie wil opzetten, deze kan aanmelden, voorstellen en medewerking kan vragen aan de collega’s uit het netwerk.

Als dit lukt, is het mijn hoop dat deze samenwerking op termijn de aanzet wordt voor een multidisciplinaire, ziekenhuisnetwerk overstijgende oncologisch zorg binnen het Iridium Netwerk. Hiervoor moeten we niet enkel hopen, maar ondernemen!

Prof. dr. Erik Van de Kelft

Voorzitter Gemeenschappelijk Medisch Comité (GMC) Iridium Netwerk