HomeArtikelKlinisch laboratorium AZ Nikolaas behaalt internationaal kwaliteitslabel

Klinisch laboratorium AZ Nikolaas behaalt internationaal kwaliteitslabel

Gepubliceerd op maandag 6 mei, 2019

Kwaliteit van zorg heeft altijd hoog in het vaandel van het klinisch laboratorium AZ Nikolaas gestaan.

We voldeden al aan de nationale praktijkrichtlijn die kwaliteitseisen stelt specifiek voor Belgische klinische laboratoria. Al enkele jaren streven wij als klinisch laboratorium daarnaast ook om te voldoen aan de internationale kwaliteitsnorm die gesteld wordt door de “International Standard Organisation” voor medische laboratoria nl. ISO-15189.

Een ISO-norm stelt nog sterker doorgedreven eisen aan het management (zoals organisatie en verantwoordelijkheden, beheer van een kwaliteitsmanagementsysteem, klachtenbehandeling, …) alsook technisch (betreffende technische voorzieningen, omgevingsomstandigheden, apparatuur, opleiding, pre- & postanalyse, waarborging van kwaliteit van laboratoriumresultaat, bio-veiligheid, …).

De voorbereiding naar het behalen van dit kwaliteitslabel is al enkele jaren geleden gestart (o.a. automatisatie van klinisch laboratorium met tracksysteem, introductie van het Mithras documentbeheerssysteem, ….), maar werd enorm geïntensifieerd in 2018.

Alle normvereisten werden nog eens in detail nagelezen en afgetoetst met bestaande procedures en werkwijzen op de vloer. Voor vele zaken werden de puntjes op de i gezet. Meerdere opleidingen en overlegmomenten vonden plaats voor onze laboratoriummedewerkers. Er werden eveneens afspraken gemaakt met leveranciers van diensten en middelen zowel intern als extern. Om doorheen het jaar af te toetsen hoe ver we stonden en waar we nog konden verbeteren, werden interne audits uitgevoerd waaruit dan weer verbeteractieplannen werden opgezet.

In het najaar van 2018 vond de vierdaagse externe audit plaats door een team van BELAC (Belgische accreditatieinstelling). We waren er klaar voor, maar iedereen was nerveus.

Ook al doen we iedere dag ons uiterste best, zou het voldoende zijn? Tijdens de eerste twee dagen werd intens het kwaliteitssysteem nagekeken door het vuur aan de schenen te leggen van de kwaliteitscoördinatoren om vervolgens de procedures af te toetsen aan de hand van bevraging bij laboratoriummedewerkers of controle op traceerbare registratie (bv. van opleidingen, non-conformiteiten, …). De laatste twee dagen van de audit, werd op het technische luik gefocust (doorlichting validatiedossiers van toestellen, tracering van data, nazicht kwaliteitscontrole en -borging op alle niveaus van laboratoriumresultaten, ….). Tot slot volgde een slotmeeting waarop alle bevindingen van de audit werden besproken in aanwezigheid van de klinisch biologen en de ziekenhuisdirectie.

Met trots kunnen we nu vertellen dat wij op 28 maart 2019 ons ISO-15198 kwaliteitslabel officieel hebben ontvangen. Graag zouden we via deze weg al onze laboratoriummedewerkers willen bedanken voor hun inzet en om ons dagelijks te helpen verder bouwen aan kwaliteitsvol klinisch laboratorium.

Accrediteringscertificaat nr. 634-MED

Apr. bioloog Elise Willems

Klinisch Laboratorium

Apr. bioloog Greet Van der Jonckheyd

Klinisch Laboratorium