HomeArtikelKlinisch studiecentrum Vitaz opent nieuwe deuren

Klinisch studiecentrum Vitaz opent nieuwe deuren

Gepubliceerd op vrijdag 12 mei, 2023

Het Klinisch studiecentrum staat in voor de volledige trajectcoördinatie van klinische studies en wetenschappelijke onderzoeksprojecten binnen Vitaz. Dit omvat zowel commerciële als academische onderzoeksactiviteiten waaraan patiënten van Vitaz kunnen deelnemen. Het team van het Klinisch studiecentrum bestaat uit een diensthoofd en tien clinical research specialisten met een ruime expertise en ervaring in de volledige projectbegeleiding van klinische studies. Ze zorgen voor een efficiënte opstart van klinische studies, volledig in overeenstemming met de juridische en ethische voorwaarden van de beleids- en de toezichthoudende instanties (bv. ethisch comité, toetsingscommissie, …). Daarnaast worden alle patiënten die deelnemen aan de studies begleid gedurende hun hele traject, worden studiespecifieke data verzameld en geregistreerd en wordt ervoor gezorgd dat het studieprotocol van elke studie nauwgezet wordt gevolgd.

Bovendien vormt het Klinisch studiecentrum het centraal, multidisciplinair, aanspreekpunt voor andere interne diensten die betrokken zijn bij klinische studies, bijvoorbeeld de Juridische dienst, de Dataprotection Officier, de toetsingscommissie, Apotheek, het Klinisch laboratorium, de dienst Medische en moleculaire beeldvorming, het Labo pathologische anatomie, alsook de sponsorst van de studies (farmaceutische bedrijven, universitaire centra, onderzoeksgroepen). Dit alles gebeurt steeds in lijn met de internationaal geldende kwaliteitsnormen, beter bekend als ‘Good Clinical Practice (GCP)’ en conform de GDPR-, MDR- en andere wetgevende kaders die zich direct of indirect toespitsen op het klinisch studiegebeuren.

Door de brede regio die Vitaz bereikt over het hele Waasland, beschikken we over een grote patiëntenpopulatie voor verschillende pathologieën. Samen met de ruime expertise- en specialisatiegraad van onze artsen en medewerkers zorgt dit ervoor dat Vitaz vaak geselecteerd wordt voor deelname aan diverse internationale klinisch wetenschappelijke studies. Dit stelt ons in staat om onze patiënten innovatieve technieken en behandelingen aan te bieden. Hierbij staan kwaliteit, veiligheid en welzijn voor onze patiënten centraal.

Als sterk regionaal ziekenhuis behoort het tot onze opdracht om voor onze patiënten naast de dagelijkse topklinische zorg ook in te zetten op deelname aan klinische studies en wetenschappelijk onderzoek. Op die manier krijgen onze patiënten steeds toegang tot de meest innovatieve behandelingen.

dr. Philip Nieberding
medisch directeur Vitaz

Voor de oprichting van het Klinisch studiecentrum in 2019 werden studies veelal decentraal georganiseerd door de verschillende medische disciplines binnen Vitaz. Na een samenwerkingsgerichte bundeling en organisatorische consolidatie van een aantal medische studie-entiteiten binnen één centraal Klinisch studiecentrum in 2019, kende het aantal studies in Vitaz een aanzienlijke groei (grafiek 1). Actueel zijn er 128 actieve studies binnen Vitaz, waarvan er 115 (90%) verlopen via het centraal Klinisch studiecentrum (grafiek 2). Hierbij gaat het vooral om pharma-driven fase II, III en observationele trials (o.a. post-market en registry trials), maar ook academische trials in samenwerking met universitaire centra en andere onderzoeksgroepen worden ondersteund en opgevolgd (grafiek 3). De diensten Medische oncologie en Hematologie, Longziekten, Gastro-enterologie en het Pijncentrum wenden systematisch het centraal Klinisch studiecentrum aan voor hun studies. Ook andere medische disciplines (Cardiologie, Urologie, Psychiatrie, Neurochirurgie, Nefrologie en Kinderziekten) hebben reeds de weg gevonden naar het Klinisch studiecentrum om zich te laten ondersteunen. Dit neemt niet weg dat er in Vitaz ook medische diensten zijn die over een eigen hoogwaardige studie-organisatie beschikken, zoals bv. Orthopedie en Endocrinologie – Diabetologie, … Hiermee wordt regelmatig onderlinge informatie en expertise uitgewisseld. Tot slot behoudt het Klinisch studiecentrum het globaal – geregistreerd – overzicht van alle klinische studies in Vitaz.

Om tegemoet te komen aan de verdere groei en verruiming van het klinisch studiegebeuren werden recent de deuren van het Klinisch studiecentrum geopend op een nieuwe locatie in het ziekenhuis (campus Sint-Niklaas – Moerlandstraat, straat 753). Naast bureauruimte voor het diensthoofd en de studiecoördinatoren beschikt de nieuwe locatie over een eigen consultatieruimte waar men studiepatiënten kan ontvangen en studieprocedures (bloedafnames, ECG’s, vragenlijsten, enz.) kan uitvoeren. Ook een eigen vergaderruimte en een lokaal om externe monitors en andere afgevaardigden van (internationale) studies te ontvangen werd voorzien. Daarnaast is er een eigen lab-bench voor de verwerking en verzending van stalen vooraleer deze naar central internationale laboratoria worden verstuurd voor studiespecifieke analyses.

Met het openen van deze nieuwe locatie en bijhorende faciliteiten, zijn we ervan overtuigd dat we ook de deuren openen naar het nog verder versterken en verruimen van de innovatieve en evidence bases gezondheidszorg binnen Vitaz. Daarnaast wordt actief ingezet op het exploreren van mogelijke samenwerkingsverbanden binnen het locoregionaal netwerk en met universitaire ziekenhuizen en andere onderzoeksgroepen. Door het opzetten van ruimere samenwerkingsverbanden, partnerships en grensoverschrijdende projecten wordt het klinisch studiegebeuren nog toegankelijker en laagdrempeliger gemaakt voor de patiënt.