HomeArtikelMultidrug resistente micro-organismen en beleid in AZ Nikolaas

Multidrug resistente micro-organismen en beleid in AZ Nikolaas

Gepubliceerd op maandag 28 oktober, 2019

Multidrug resistente micro-organismen (MDRO), beter bekend als ziekenhuisbacteriën, halen de laatste jaren regelmatig de nieuwskoppen. Deze term dekt naast de gekende MRSA (methicilline resistente Staphylococcus aureus) ook micro-organismen die in meer recente jaren outbreaks veroorzaakten in zorginstellingen zoals bijvoorbeeld VRE (vancomycine-resistente enterokokken), ESBL (extended-spectrum betalactamase producerende Enterobacteriën) en CPE (carbapenemase-producerende Enterobacteriën) Deze micro-organismen vertonen resistentie aan verschillende of zelfs alle (MCR-1 gemedieerde colistine resistentie) beschikbare antibiotica klassen.

Op basis van <de update vanuit de Belgische Hoge Gezondheidsraad> en in-huis ervaring werd het huidig beleid in AZ Nikolaas met betrekking tot MDRO geüpdatet.

In april 2019 publiceerde de Belgische Hoge Gezondheidsraad een update betreffende de preventie, beheersing en aanpak van patiënten die drager zijn van deze MDRO (HGR nr. 9277). Op basis van deze richtlijn en in-huis ervaring werd het huidig beleid in AZ Nikolaas met betrekking tot MDRO geüpdatet. Niet alleen de criteria voor screening van patiënten werden herzien, maar ook de voorwaarden voor het uit isolatie halen van gekende dragers van MDRO. Belangrijk hierin is dat men drie maanden na een laatste positieve screening of kweek patiënten uit isolatie kan halen voor CPE of VRE op voorwaarde dat opnamescreening of kweken negatief zijn. Een markering voor deze MDRO kan pas vanaf twaalf maanden na het laatste positieve staal opgeheven worden, indien men kan aantonen dat er drie negatieve screeningstalen en/of kweken zijn, gespreid over minstens drie weken tijd.

Bij het opvolgen van de kolonisatiestatus van patiënten en dus het nemen van screeningsstalen voor MRSA, VRE, CPE kan ook de huisarts een belangrijke rol spelen. Op die manier kan men vermijden dat een patiënt in contactisolatie dient opgenomen te worden. Voor bijkomende informatie rond het beleid omtrent MDRO in AZ Nikolaas kan u terecht bij de dienst ziekenhuishygiëne.

Apr. biol. Elise Willems

Apotheker Bioloog