HomeArtikelMultidisciplinair en transmuraal zorgpad osteoporose

Multidisciplinair en transmuraal zorgpad osteoporose

Gepubliceerd op donderdag 5 mei, 2022

Meerdere medische disciplines van Vitaz hebben klinische en wetenschappelijke ervaring opgebouwd in de diagnostiek en behandeling van osteoporose. Vanuit deze zeer ruime expertisegraad wordt er binnen Vitaz een multidisciplinair osteoporosecentrum op de rails gezet. Dit berust op een nauwe samenwerking tussen de disciplines Orthopedie, Reumatologie, Fysische geneeskunde en Revalidatie, Endocrinologie, Geriatrie, Gynaecologie en Medische en Moleculaire Beeldvorming. Op deze manier is het zorgpad voor de patiënt gestroomlijnder en kan er naadloos en efficiënter geschakeld worden om aan de patiënt de gepaste en kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden die steeds gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke richtlijnen en innovatieve evoluties. Hierbij is de rol voor de eerste lijn niet te miskennen. Een nauwe, transmurale  samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisarts staat hier voorop, in functie van de verdere follow-up van deze patiënten aan de hand van een multidisciplinair behandelingsprogramma.

De focus ligt dus op secundaire preventie om bij een diagnose osteoporose het risico op een volgende fractuur te kunnen verlagen.

De primaire doelstelling van dit multidisciplinair zorgtraject richt zich op het efficiënt detecteren, screenen, behandelen en opvolgen van fractuurpatiënten (50+) op osteoporose. Met dit transmuraal zorgpad wil men de risicopatiënten sneller op de radar krijgen door hen te onderwerpen aan een risicoanalyse (op basis van comorbiditeiten, levensstijl,…) en bijhorende onderzoeken (bv. botdensitometrie). De focus ligt dus op secundaire preventie om bij een diagnose osteoporose het risico op een volgende fractuur te kunnen verlagen.

In de praktijk

De doelgroep van dit zorgpad zal na een fractuurdiagnose en -behandeling verwezen worden (vanuit traumaconsultatie, enz.) naar de ambulante multidisciplinaire raadpleging van het osteoporosecentrum voor screening en nazicht en een gericht behandelingsadvies om in de toekomst bijkomende fracturen te kunnen vermijden. De multidisciplinaire raadpleging wordt in het derde kwartaal van 2022 opgestart, en zal in eerste instantie plaatsvinden in campus Sint-Niklaas Moerlandstraat. Naast de medische disciplines zal er een verpleegkundig consulent osteoporose actief zijn, die enerzijds mee instaat voor de organisatorische zorgcoördinatie van het screening-, onderzoeks- en behandelingsluik en anderzijds ook voorlichting, advies (bv. levensstijl, valpreventie,…) en begeleiding (bv. therapietrouw,…) geeft aan de betrokken patiënten en de secundaire liaison vormt naar de eerste lijn.

De concrete transmurale flowchart en een overzicht van de multidisciplinaire screening- en behandelingsprogramma’s (inclusief innovaties) voor osteoporose vindt u in de volgende editie van Infusie.

dr. De Schepper Jo

Medisch diensthoofd Orthopedie

dr. Buggenhout Saskia

Medisch diensthoofd Reumatologie

dr. Hofman An

Medisch diensthoofd Fysische Geneeskunde & Revalidatie

dr. Van Doninck Nike

Endocrinoloog-Diabetoloog

dr. Bollaert Marijke

Medisch diensthoofd Geriatrie

dr. Coenen Marc

Medisch diensthoofd Gynaecologie

dr. Schutyser Karline

Radioloog

Huisartsenkoepel Waasland

Erik Vlaminck

Projectmanager Medisch Departement