MULTIDISCIPLINAIRE BEKKENBODEMKLINIEK voor AZ Nikolaas

Gepubliceerd op vrijdag 3 september, 2021

Op 1 september ging de bekkenbodemkliniek van AZ Nikolaas van start. De bekkenbodemkliniek bestaat uit een team van specialisten uit verschillende vakgebieden die samenwerken om patiënten met complexe bekkenbodemproblematiek te behandelen.

Het team bestaat uit dr. Stefanie De Prycker en dr. Friedl Van Haverbeke (urologie), dr. Jean-Baptiste Cornille (abdominale heelkunde), dr. Klaus De Cleyn (gynaecologie), dr. Karel De Keyser, dr. Hannes Ruymbeke (gastro-enterologie) en dr. Stijn Roels (radiologie).

De artsen bekijken patiëntendossiers vanuit hun eigen kennis en ervaring en stellen tijdens het tweewekelijk multidisciplinair overleg (MDO) een gezamenlijk behandelplan voor. Het is belangrijk verschillende bekkenbodemproblemen te kaderen in een groter geheel, om zo met het team een gezamenlijk behandelplan voor te stellen. Het doel van deze bespreking is dan ook de zorg te optimaliseren. Bovendien willen we er op deze manier ook voor zorgen dat de patiënten onmiddellijk een correcte doorverwijzing krijgen naar de voor hen meest geschikte discipline(s).

vlnr: dr. Cornille, dr. Roels, dr. De Prycker, dr. De Keyser, dr. Van Haverbeke en dr. De Cleyn

Wat zijn bekkenbodemproblemen?

Problemen van de bekkenbodem zijn vaak complex en omvatten meerdere organen. Ten gevolge van een verzwakte bekkenbodem kunnen zeer uiteenlopende problemen ontstaan gaande van blaasprolaps (cystocoele) tot darmprolaps (rectocoele of enterocoele), urinaire incontinentie, faecale incontinentie, spastische bekkenbodemproblematiek (dyschezie), blaasretentie, obstipatie, etc. Ook een te gespannen (hypertone) bekkenbodem kan multipele problemen met zich meebrengen: pijn, erectiele dysfunctie, mictieproblematiek, obstipatie, etc.

Hoe behandelen we bekkenbodemproblemen?

De behandeling kan bestaan uit medicatie, een vaginale ring, kinesitherapie, heelkunde en/of sacrale neuromodulatie. Het is dan ook belangrijk te bekijken welk van deze behandelingen, of eventuele combinatie ervan, per patiënt de meest geschikte is.

Bovendien is het belangrijk om met de verschillende chirurgische disciplines de meest geschikte heelkundige techniek te bepalen. Zo zijn er voor prolapschirurgie verschillende benaderingen  mogelijk, die we allen aanbieden in AZ Nikolaas: vaginale, laparascopische, robotgeassisteerde of open heelkunde.

De patiënt zal doorverwezen worden naar de bekkenbodemkliniek op advies van een arts-specialist gynaecologie, gastro-enterologie, abdominale heelkunde of urologie. Bijzonder interessant is dat huisartsen op hun verwijsbrief naar de desbetreffende specialist ook kunnen vragen om de patiënt te bespreken op het MDO.

dr. Stefanie De Prycker

Uroloog