HomeArtikelMultidisciplinaire raadpleging op maat voor MS-patiënten

Multidisciplinaire raadpleging op maat voor MS-patiënten

Gepubliceerd op donderdag 5 mei, 2022

Vitaz wil de zorg voor patiënten met multiple sclerose (MS) verder stroomlijnen en optimaliseren. Vanaf 20 mei 2022, starten we, in samenwerking met de MS-Liga Vlaanderen, een multidisciplinaire raadpleging voor MS-patiënten, waarbij meerdere medische en paramedische actoren samenwerken om specifieke problemen of vragen van deze patiënten aan te pakken. De doelstelling van dit ambulant zorgpad bestaat erin om patiënten met MS op een zo goed mogelijke en gepersonaliseerde manier te kunnen begeleiden en bij te staan. In eerste instantie zal de tweedelijnsfocus zich richten op MS-patiënten die zich in een iets meer gevorderd en evolutief stadium bevinden.

In het dynamisch team van onze neurologen is er bijzondere aandacht voor subspecialisatie en is er reeds veel ervaring in de diagnostiek en behandeling van MS. Samen met een aantal andere diensten die hier ook  jarenlange expertise in hebben zoals Fysische geneeskunde en revalidatie (Trev.) en Urologie,… is er een multidisciplinair zorgpad uitgewerkt. De betrokken actoren zijn: de neuroloog, revalidatiearts, uroloog, verpleegkundige, kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut en een maatschappelijk werker van de MS-Liga.

De multidisciplinaire raadpleging

De MS-patiënt wordt gezien door meerdere zorgverleners die de patiënt elk vanuit een andere invalshoek benaderen, screenen en evalueren. Dit vindt plaats aan de hand van consultatiegesprekken, vragenlijsten en het doorlopen van testbatterijen en onderzoeken. Men neemt gezamenlijk kennis van de medische, fysieke, paramedische, psychologische en sociale noden van de patiënt en gaat na welk zorgpad het best aansluit bij die specifieke vraag of nood van de patiënt. Zo wordt de volledige zorgnood geëvalueerd en geanalyseerd waarbij er ook aandacht is voor de minder erkende problemen zoals pijn, vermoeidheid, tewerkstelling, rijvaardigheid, seksualiteit, blaasfunctie, geheugen, aandacht, levensstijl en zelfredzaamheid,… om er maar een paar te noemen.

In eerste instantie zal de tweedelijnsfocus zich richten op MS-patiënten die zich in een iets meer gevorderd en evolutief stadium bevinden.

Na de multidisciplinaire raadpleging zit het team samen om alle bevindingen samen te leggen en te bespreken. Het resultaat ervan en het gemeenschappelijk advies wordt besproken met de betrokken patiënt. Eveneens wordt het eenvormig en oriënterend advies en het bijhorend behandelplan teruggekoppeld en opvolgingsgericht afgetoetst met de huisarts. Op deze wijze is er een naadloze aansluiting tussen de intramurale en extramurale opvolging van het ziekteverloop. Ook de samenwerking met de MS-Liga is niet te miskennen. De maatschappelijk werker vormt de brugfunctie tussen de thuissituatie en het ziekenhuis.
Door deze geïntegreerde aanpak vindt een algehele multidisciplinaire en transmurale benadering plaats van de problematiek wat bijzonder nuttig en verrijkend is binnen het voorziene zorgtraject dat zich richt op evaluatie, advies, behandeling, begeleiding en follow-up in functie van de behoeften van de patiënt. De concrete flowchart en het overzicht van de ambulante – multidisciplinaire – behandelingsprogramma’s (bv. gerichte revalidatieprogramma’s,…) voor MS-patiënten vindt u  in de volgende editie van Infusie.

Praktisch

De multidisciplinaire raadpleging zal plaatsvinden in campus Sint Niklaas Moerlandstraat. Bij aanvang zal de sessie eenmaal per maand doorgaan. Afspraken voor deze raadpleging gebeuren steeds na verwijzing en intake door de behandeld neuroloog. Meestal zal dan ook aan de geïncludeerde MS-patiënt geadviseerd worden om minstens jaarlijks via deze multidisciplinaire raadpleging te worden opgevolgd.

dr. De la Meilleure Gino - dr. Van de Velde Kirsten - dr. Blomme Lies

Neurologen

dr. Maes Gaethan

Fysische geneesheer

dr. De Prycker Stefanie

Uroloog

Huisartsenkoepel Waasland

Erik Vlaminck

Projectmanager Medisch Departement