nexuzhealth en AZ Nikolaas/AZ Lokeren slaan de handen in elkaar

Gepubliceerd op woensdag 15 september, 2021

Nexuzhealth en AZ Nikolaas/AZ Lokeren rollen de komende jaren samen het Klinisch Werkstation (KWS) uit. Het KWS is een innovatief elektronisch patiëntendossier (EPD) dat maximaal inzet op veilige en eenvoudige informatiedeling tussen zorgverleners.

Totaaltraject

Sam Lowie, stafmedewerker EPD, legt uit: “De komende jaren wordt de huidige verzameling aan softwarepakketten binnen de ziekenhuizen vervangen door het geïntegreerde EPD van nexuzhealth. Dit totaaltraject zorgt dat informatie maximaal herbruikbaar is en voorkomt dubbele registraties.”

Aangezien alle data binnen hetzelfde pakket zit, kan deze ook gebruikt worden in kader van beslissingsondersteuning. “De beslissingsondersteuning kan bijvoorbeeld zorgen dat een automatische melding verschijnt indien medicatie wordt voorgeschreven waarvoor de patiënt allergisch is, of indien bepaalde symptomen een indicatie geven voor specifieke onderzoeken. Zoals de term aangeeft, gaat het over beslissings’ondersteuning’, finaal is het natuurlijk de arts die beslist.”

Portaal voor (huis)arts en patiënt

“Dit EPD is niet enkel beschikbaar binnen de muren van het ziekenhuis, maar wordt ook online ontsloten zodat onze artsen, de huisartsen en de patiënt een toegangspoort hebben.” vertelt medisch directeur dr. Philip Nieberding. “Zowel een online portaal als een app voor de smartphone zijn beschikbaar. Artsen zullen dus bijvoorbeeld tijdens hun wacht nog vlotter toegang hebben tot het online-dossier en efficiënt orders kunnen ingeven en valideren. Maar evengoed wordt hierdoor tijdens een MUG-rit prehospitaal het medisch dossier reeds ter plaatse beschikbaar. Ook patiënten hebben via deze weg toegang tot hun dossier, waar ze pre- en posthospitaal vragenlijsten kunnen invullen, afspraken maken en resultaten kunnen bekijken.”

Bijkomend voordeel van deze online oplossingen is dat deze als noodscenario kunnen dienen bij een ICT-uitval in het ziekenhuis. De arts kan dan via de smartphone het dossier van de patiënt inkijken. In deze tijden is het verzekeren van toegang tot het EPD essentieel

Dr. Philip Nieberding, Medisch directeur AZ Nikolaas – AZ Lokeren

Multidisciplinair

“De zorg voor de patiënt gebeurt door een multidisciplinair team waarbij communicatie zeer belangrijk is. Door de uniforme lay-out van het EPD is het voor elke hulpverlener eenvoudig om de nodige informatie terug te vinden. Door vergaande standaardisatie kunnen bijvoorbeeld verpleegkundigen van de mobiele equipe efficiënt ingezet worden.” geeft Henk Cuvelier, verpleegkundig en paramedisch directeur, aan.

Innovatief, toekomstgericht en lokaal verankerd

“Door de samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen én de patiënt op een transparante en eenduidige manier aan te bieden, vergroot nexuzhealth de kwaliteit van de zorgverlening.” stelt Gertie Delande, CEO van nexuzhealth. “Momenteel wordt gewerkt aan de uitbreiding van deze samenwerking naar de eerstelijnsgeneeskunde, waaronder huisartsen en thuisverpleegkundigen. Zo krijgen ook zij toegang tot de voordelen die een geïntegreerd patiëntendossier biedt”, zegt Gertie Delande.

Dat nexuzhealth ondertussen 35 Vlaamse ziekenhuizen als klant kan rekenen, toont aan dat onze oplossing breed gedragen wordt.

Gertie Delande CEO nexuzhealth

Één EPD binnen netwerk Mira

Algemeen directeur Stefan Van den Brouck: “Ook binnen het netwerk Mira (AZ Nikolaas, AZ Lokeren en az Sint-Blasius) zal hetzelfde EPD gebruikt worden. Bij een transfer tussen de verschillende partners wordt in de toekomst dus gewoon verder gewerkt in hetzelfde dossier.”