NIEUWE EUROPESE SONDEVOEDINGSRICHTLIJN VOOR DE THUISZORG – DE BIJDRAGE VAN AZ NIKOLAAS

Gepubliceerd op dinsdag 25 juni, 2019

De gemiddelde ligduur in een ziekenhuis beperkt zich vandaag de dag tot een vijftal dagen. Een optimale transitie en communicatie vanuit het ziekenhuis naar de thuiszorg (en ook omgekeerd) is dus enorm belangrijk. Voor complexe therapieën is dit vaak een uitdaging die, naast het medische luik, ook een uitgebreide ontslagplanning op verpleegtechnisch, logistiek en psychosociaal vlak vraagt.

Als voedingsteam zien wij meer en meer mensen met sondevoeding in een thuissituatie. Belangrijke aspecten van deze klinische voedingszorg zijn o.a. de juiste keuze van sonde, sondevoedingsproduct, materiaal, toedieningstijd en -wijze, nazorg, follow-up en ‘problem solving’. Al deze zaken mogen niet vanuit de losse pols gebeuren. Daarom ontwikkelde de Europese Vereniging voor Parenterale en Enterale Voeding (ESPEN), waarbij de meeste landen in de wereld (buiten de Verenigde Staten) zijn aangesloten, een omvangrijke evidence-based richtlijn met 61 aanbevelingen. Elf professionals van over de hele wereld (8 professoren, 1 diëtiste, 1 apotheker en 1 verpleegkundige) hebben hieraan meegewerkt. Deze richtlijnen zijn de absolute leidraad van goede zorg en behandeling in de praktijk en weerspiegelen dus al het relevante onderzoekswerk dat voordien gepubliceerd werd.

Ongeveer 20 jaar geleden zag het voedingsteam AZ Nikolaas, onder impuls van dr. Ivo Duysburgh en gesteund door de directie, het licht. Mede dankzij de expertise die dit team in de loop der jaren heeft opgebouwd heb ik als verpleegkundig specialist nutritie een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan de richtlijn van ESPEN, met name ongeveer één derde van de aanbevelingen zijn voor mijn rekening. Ik wil hiervoor mijn dank betuigen aan het gehele voedingsteam en de vele medewerkers in het ziekenhuis want een zorgprofessional kan alleen maar groeien en gedijen als hij of zij zich gedragen weet binnen een organisatie. De richtlijn is binnenkort hier vrij te raadplegen.

dr. Ivo Duysburgh, gastro-enteroloog en dhr. Kurt Boeykens, verpleegkundig specialist nutritie