HomeArtikelNutritieteam AZ Nikolaas 20 jaar jong

Nutritieteam AZ Nikolaas 20 jaar jong

Gepubliceerd op zaterdag 1 mei, 2021

Via ONS kookboek vernamen jullie reeds dat het Nutritieteam AZ Nikolaas recent zijn 20ste verjaardag vierde! Het werd een kookboek samengesteld met wel 102 ‘eigen’ gerechten van AZ Nikolaas medewerkers. Een korte terugblik is daarom zeker op zijn plaats.

In het toenmalige AZ Maria Middelares ging men rond de eeuwwisseling voorzichtig van start. Er was namelijk nog maar weinig ervaring met specialisme overschrijdende disciplines. Elke individuele arts stond toen, nog veel meer dan nu, in voor alle aspecten van de behandeling van zijn of haar patiënt. Een multidisciplinair team dat over de schouder begon mee te kijken en advies geven over voeding werd in de beginperiode dan ook argwanend bekeken. Echter door middel van persoonlijke interviews werden de toenmalige gebruiken in kaart gebracht en de resultaten van deze enquête waren zo confronterend dat iedereen snel inzag dat een kwaliteitsbevorderend initiatief echt wel nodig was.

vlnr: dr. Ivo Duysburgh en Kurt Boeykens

Door de komst van een nutritieverpleegkundige werd het nutritieteam tastbaar op de werkvloer. Er werd werk gemaakt van procedures en producten en materialen werden meer en meer gestandaardiseerd. De invoering van een nutritie screeningstool zorgde voor een systematische opsporing van die patiënten die een groter risico vertonen op ondervoeding zodat er meer gericht een advies gegeven wordt en begeleiding op maat kan worden uitgewerkt. Dat de aanpak van ondervoeding een directe medische impact heeft werd de voorbije twee decennia duidelijk uit heel wat studies. Patiënten met een betere voedingstoestand genezen sneller, gaan sneller naar huis en hebben minder kans op overlijden. Bovendien is een beter nutritiebeleid financieel voordelig voor het ziekenhuis en ook voor de maatschappij.

Wat vandaag een normaliteit is, was twintig jaar geleden niet zo evident. We mogen met gepaste trots zeggen dat we hierin een koploper waren.

Het model van het nutritieteam van het AZ Nikolaas kreeg navolging in heel wat andere ziekenhuizen die vaak bij ons op werkbezoek kwamen en met wie procedures werden gedeeld. Wat vandaag een normaliteit is, was twintig jaar geleden niet zo evident. We mogen met gepaste trots zeggen dat we hierin een koploper waren.

Het succes van het team kwam niet vanzelf. Het is het resultaat van de mensen die er in geloofden en van het vertrouwen dat we kregen (en nog steeds krijgen) van collega artsen, verpleegkundigen en directie. Alle leden van het team slaagden er de voorbije jaren in om de muurtjes tussen de disciplines voldoende laag te houden zodat diëtisten, logopedisten, apothekers, verpleegkundigen en artsen, met respect voor elkaars expertise, samen werken aan een globale aanpak van de voedingsproblematiek. Ook hier blijkt weer dat een goede samenwerking cruciaal is om tot optimale resultaten te komen!

Ten slotte een persoonlijke dank aan Kurt Boeykens. Hij sprong enthousiast op de (toen nog helemaal lege) nutritiekar en gaf een eigen invulling aan zijn functie als verpleegkundig specialist nutritie. Hij slaagt erin om niet enkel op hoogstaand niveau onze nutritiewerking te coördineren maar hij is ook de motor van heel wat klinisch wetenschappelijk werk, een internationaal erkend expert en een blijvende, vurige pleitbezorger van onze nutritieovertuiging.

dr. Ivo Duysburgh

Diensthoofd Gastro-Enterologie