HomeArtikelOpening Oncologisch Dagziekenhuis Campus Beveren

Opening Oncologisch Dagziekenhuis Campus Beveren

Gepubliceerd op vrijdag 2 oktober, 2020

Op 1 oktober 2020 opent het oncologisch dagziekenhuis campus Beveren zijn deuren. Patiënten afkomstig uit de regio Beveren zullen hier dicht bij huis worden behandeld in een moderne, familiale omgeving met veel aandacht voor het welzijn van de patiënt. Door een optimale logistieke afstemming tussen de apotheek, het labo en het dagziekenhuis zullen de wachttijden sterk afnemen zodat de patiënt na behandeling snel naar huis kan terugkeren.

Het oncologisch dagziekenhuis in de Lodewijk De Meesterstraat te Sint-Niklaas kende de laatste jaren een enorme groei en zit aan zijn maximumcapaciteit met meer dan 10.000 patiëntencontacten per jaar. Deze evolutie is enerzijds te wijten aan het stijgend aantal patiënten en anderzijds aan de spectaculaire vooruitgang in de therapeutische mogelijkheden met steeds meer ambulante behandelingen. Daarnaast zet de dienst Oncologie-Hematologie sterk in op deelname aan klinische studies waardoor de allernieuwste geneesmiddelen, die nog niet beschikbaar zijn volgens de reguliere kanalen, kunnen worden voorgeschreven. Ook deze therapieën worden in het dagziekenhuis toegediend.

Bloedafname dag -1/-2

In het oncologisch dagziekenhuis Campus Beveren zal er extra aandacht besteed worden aan een optimale organisatie en planning om de tijd die patiënt in het ziekenhuis doorbrengt zoveel mogelijk te beperken. Een nieuwe strategie is om het concept ‘bloedafnames dag -1 en -2’ in te voeren. Concreet zal er één of twee dagen vóór de dagopname een bloedafname worden verricht, gevolgd door een consultatie bij de arts. Op basis van het klinisch onderzoek en de resultaten van het bloedonderzoek kan de behandeling (chemotherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie…) voorbereid worden. De bereiding van de medicatie gebeurt in de ziekenhuisapotheek te Sint-Niklaas en vervolgens wordt het product getransporteerd naar Campus Beveren. Zo kan de patiënt op de dag van de behandeling bij aankomst meteen naar de kamer gaan. Internationale studies hebben aangetoond dat deze manier van werken een positieve invloed hebben op de levenskwaliteit en het welzijn van de patiënt.

In het oncologisch dagziekenhuis Campus Beveren zal er extra aandacht besteed worden aan een optimale organisatie en planning om de tijd die patiënt in het ziekenhuis doorbrengt zoveel mogelijk te beperken.

Medische en verpleegkundige expertise

De voorbije jaren heeft de dienst Oncologie-Hematologie van het AZ Nikolaas een poliklinische activiteit uitgebouwd in Campus Beveren met wekelijkse consultaties door dr. Ines Deleu (diensthoofd Oncologie), dr. Els Everaert, dr. Willem Lybaert en dr. Isabelle Vande Broek waardoor alle subspecialisaties binnen de Oncologie-Hematologie vertegenwoordigd zijn. Verwacht wordt dat de activiteiten zullen toenemen en om aan deze groei tegemoet te komen zal de ambulante activiteit van dr. Deleu uitgebreid worden naar één volledige dag per week. Om het team te versterken heeft de dienst Oncologie-Hematologie twee nieuwe artsen, prof. dr. Vibeke Kruse en dr. Michael Janssens, aangenomen.

prof.dr. Vibeke Kruse

Prof. dr. V. Kruse is 7 jaar werkzaam geweest als staflid in het UZ Gent en heeft onder meer meegewerkt aan een aantal studies rond optimalisatie van de werking van een oncologisch dagziekenhuis. Dr. M. Janssens is afgestudeerd als hematoloog aan het UZA en heeft op 1 augustus het team van hematologen versterkt.

dr. Michael Janssens

Het oncologisch dagziekenhuis Campus Beveren zal bemand worden door dezelfde verpleegkundigen en secretariaatsmedewerkers als de campus te Sint-Niklaas. De oncologische expertise is dus gegarandeerd en door de aanwezigheid van de vaste staf wordt de nodige continuïteit verzekerd.

Palliatieve eenheid

Op campus Beveren is ook een palliatieve eenheid gelokaliseerd die continuïteit van zorg biedt voor oncologische patiënten in de laatste levensfase. Vanuit onze expertise staan we ook in voor maximale comfortzorg bij terminale, niet-oncologische patiënten. Dr. E. Everaert en dr. C. Lamot zijn de verantwoordelijke artsen van de palliatieve eenheid. Deze afdeling biedt een verblijfmogelijkheid voor acht patiënten en wil in een huiselijke en warme sfeer de levenskwaliteit garanderen van de palliatieve patiënt, zowel op lichamelijk als psychosociaal en spiritueel vlak.

Het team van de dienst Oncologie-Hematologie van het AZ Nikolaas kijkt er dan ook erg naar uit om binnenkort de eerste de patiënt te mogen verwelkomen in het Oncologisch Dagziekenhuis Campus Beveren.

dr. Ines Deleu

Diensthoofd oncologie

prof. dr. Vibeke Kruse

Oncoloog

dr. Isabelle Vande Broek

Hematoloog