HomeArtikelOpstart dienst Medische Fysica

Opstart dienst Medische Fysica

Gepubliceerd op vrijdag 3 september, 2021

Op 1 september 2021 gaat de dienst medische fysica van start binnen AZ Nikolaas. De oprichting van de dienst is één van de gevolgen van een aanpassing van het reglementair kader door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Elke exploitant van een inrichting met medisch radiologische installaties moet namelijk een dienst voor medische stralingsfysica oprichten. Hiermee wordt de medische fysica erkend als een vitaal onderdeel van de moderne geneeskunde en wordt de exploitant geresponsabiliseerd inzake medische stralingsfysica. Het oprichten van de dienst versterkt de rol van de medisch fysicus op ziekenhuisniveau en zal de multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak van nieuwe medische technologieën en projecten faciliteren.

De dienst zal verantwoordelijk zijn voor de stralingspreventie op de diensten medische beeldvorming van AZ Nikolaas, AZ Lokeren en AZ Sint-Blasius.

Voor de oprichting van deze dienst werd de vrijheid gegeven om, binnen een beperkte geografische zone, een samenwerkingsverband aan te gaan. In dit geval zal de dienst verantwoordelijk zijn voor de stralingspreventie op de diensten medische beeldvorming van AZ Nikolaas, AZ Lokeren en AZ Sint-Blasius.

De opstart van de dienst medische fysica wordt in goede banen geleid door Timo De Bondt, fysicus opgeleid aan de Universiteit Antwerpen, doctor in de medische wetenschappen en erkend deskundige in de medische stralingsfysica.

dhr. Timo De Bondt, stralingsfysicus

Bij het uitvoeren van de taken is niet enkel het overleg met de verschillende beeldvormende diensten van belang, ook de coördinatie met ondersteunende diensten zoals IT, preventie/ fysische controle en biotechniek is cruciaal. Als diensthoofd medische fysica is het zijn taak om de olie in de beeldvormende machine te vormen binnen het hele ziekenhuisnetwerk. Dit niet enkel ten behoeve van de stralingsdosis en de zorg voor de patiënten, maar ook voor de operationele (kosten-)efficiëntie van de beeldvormende diensten.

De toekomstvisie is dat de dienst medische fysica moet ageren als een toegankelijke instantie waar neutrale expertise kan gevonden worden inzake medische beeldvorming. Met dit nieuw wetgevend kader is het de bedoeling om meer de vinger aan de pols te houden en zo bij te dragen aan een continue monitoring en optimalisatie van de medisch-radiologische praktijk. Een goed gebruik van de medisch-radiologische apparatuur en de optimalisatie van de patiëntdosis is per definitie een multidisciplinair gegeven. De dienst medische stralingsfysica heeft hierin een coördinerende rol, maar is afhankelijk van een goede samenwerking met alle betrokken artsen, medische beeldvormers en verpleegkundigen. Ook de verwijzende arts heeft zijn verantwoordelijkheid te nemen hierin. Elke patiënt verdient de juiste beeldvorming, met een juiste stralingsdosis, op het juiste moment.

Timo De Bondt

Medisch stralingsfysicus

dr. Frank Ramon

Diensthoofd medische beeldvorming