HomeArtikelOpstart Medisch Innovatiefonds AZ Nikolaas

Opstart Medisch Innovatiefonds AZ Nikolaas

Gepubliceerd op maandag 7 januari, 2019

Continu investeren in state-of-the-art medisch-technologische innovatie is essentieel voor een groot regionaal ziekenhuis. Dit om toonaangevend te kunnen blijven in het verder valoriseren en uitbouwen van topkwalitatieve geneeskunde, maar ook om in de toekomst attractief te kunnen blijven voor jonge topartsen.

Uiteraard dient dit op rationele wijze te gebeuren en binnen een ruimer kader van overleg met omliggende (universitaire) ziekenhuizen om expertise en kwaliteit te borgen. Medische innovatie binnen de ziekenhuizen staat evenwel in schril contrast met de snelheid waarmee van overheidswege aangepaste nomenclatuur of bijkomende subsidiëring voorzien wordt opdat deze technieken op betaalbare wijze aan de patiënt kunnen worden aangeboden. Dat kan jaren, soms decennia op zich laten wachten … Finaal komt het er op neer dat je als ziekenhuis vele jaren moeten kunnen overbruggen en hopen dat er ooit aangepaste financiering komt.

In de komende jaren wil AZ Nikolaas samen met zijn partnerziekenhuis AZ Lokeren het aantal speerpuntdiensten verder uitbouwen door ambitieus in te zetten op medische innovatie.

De medische portfolio van het ziekenhuis is sedert de fusie jaar na jaar gestaag uitgebreid, doch ook in de komende jaren wil AZ Nikolaas samen met zijn partnerziekenhuis AZ Lokeren het aantal speerpuntdiensten verder uitbouwen door ambitieus in te zetten op medische innovatie. Het is binnen dit kader dat medio 2018 het Medisch Innovatiefonds opgericht werd door de artsen/Medische Raad en de Raad van Bestuur/directie. Hiertoe werden de ereloonsupplementen medio 2018 verhoogd naar een gelijkaardig percentage als de omliggende ziekenhuizen. Deze middelen komen doorgaans deels ter beschikking aan de artsen en moeten deels dienen om de exploitatiekost van het ziekenhuis te ondersteunen (cf. de structurele ziekenhuisonderfinanciering). Met de komst van dit fonds werd binnen AZ Nikolaas door alle betrokken partijen beslist om de middelen uit deze verhoging integraal ter beschikking te stellen voor medische innovatieve investeringen ten dienste van alle patiënten van het Waasland. Tevens moet het Medisch Innovatiefonds toekomstig mede de financiering van een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier ondersteunen.

De eerste aanvraagdossiers zijn reeds in voorbereiding: opstart interventionele radiologie (voorjaar 2019), opstart EBUS (Endobronchiale Ultrasound)(medio 2019), opstart 2de generatie robotchirurgie (najaar 2019), … . Wij houden u uiteraard graag via onze digitale Infusie op de hoogte wanneer deze technieken en technologieën hun introductie vinden binnen AZ Nikolaas!