Opstart van de quick unit handchirurgie te campus Lokeren

Gepubliceerd op dinsdag 16 april, 2024

Op 20 maart ging voor het eerst de quick unit handchirurgie van start in campus Lokeren. Een initiatief van de Handkliniek met als doel de ziekenhuisopname en voorbereiding voor de kleinere ingrepen in de handchirurgie zo bondig en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Het gaat voornamelijk om carpale tunneloperaties, kleinere cystes en springvingers. Hiervoor combineren we een aantal principes die nu ook al bij andere disciplines toegepast worden, met een verdovingstechniek die specifiek in de handchirurgie gebruikt wordt, met name de WALANT (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet). De term spreekt voor zich, maar concreet wordt er gebruikt gemaakt van linisol met adrenaline die zo’n 20 minuten voor aanvang van de chirurgie lokaal ingespoten worden, wat voor een pijnvrije chirurgie zorgt met weinig tot geen bloeding. Een bijkomend voordeel is dat patiënten niet nuchter hoeven te zijn, aangezien er alleen met lokale anesthesie gewerkt wordt. Patiënten die een algemene verdoving wensen, zullen uiteraard wel nuchter moeten zijn en via het klassieke traject worden opgenomen.

Onze dank gaat uit naar de dienst anesthesie voor hun medewerking en expertise in deze materie, en in het bijzonder collega Wim Amelinckx, die het voortouw nam bij de voorbereidingen.

Daarnaast is er ook in het dagziekenhuis te Lokeren een verkort traject op poten gezet. Op voorhand wordt alvast gevraagd aan de patiënten om zich te presenteren in bovenkledij met korte mouwen. Ze krijgen geen aparte kamer met bed, maar een wachtzaal met enkele stoelen. Er wordt een operatiehemdje over de kledij getrokken alsook overschoenen voor het schoeisel en de patiënt wordt te voet meegenomen naar recovery, waar de lokale verdoving geprikt wordt en hij/zij nog 20 minuten wacht op het inwerken van de verdoving. Dit kan opnieuw al zittend in daarvoor voorziene stoelen, waarna de patiënt weer te voet meegenomen wordt naar het OK. Na de ingreep wordt de patiënt gevraagd rechtop te zitten op de operatietafel en wordt even de tijd genomen om het postoperatieve beleid uit te leggen, zodat de patiënt tegelijk tijd krijgt om wat te bekomen alvorens weer recht te staan en te voet en onder begeleiding terug te keren naar het dagziekenhuis. Hier worden finaal parameters genomen en krijgt de patiënt nog de kans een koekje en een drankje te nuttigen alvorens het ziekenhuis te verlaten.

Ik richt graag een dankwoord aan het voltallige team van het dagziekenhuis Lokeren alsook alle medewerkers van het OK, onder leiding van enerzijds Angie Van Peteghem en anderzijds Matthew Moonen, voor hun enthousiaste medewerking en waardevolle input in het voorbereidingsproces.

Concreet was het mede dankzij hen mogelijk om op onze eerste operationele namiddag een twaalftal patiënten te opereren met een doorlooptijd van zo’n anderhalf uur per patiënt, tot zelfs minder dan één uur voor sommigen. Op het einde werd een vragenlijst voorzien waarbij de verschillende aspecten gescoord konden worden, en gaven alle patiënten unaniem aan zeer tevreden te zijn met heel het verloop. De specifieke voordelen, met name het niet nuchter moeten zijn en de verkorte doorlooptijd, zijn hier zeker doorslaggevend.

Tot slot wil ik ook Lieve Poppe bedanken, die als stafmedewerker operationele processen onze talloze vergaderingen steeds punctueel heeft opgevolgd en samengevat, simulaties en flow charts heeft gemaakt en voor een rimpelloze samenwerking heeft gezorgd tussen de verschillende actoren. Zo zijn we goed voorbereid om de quick unit ook te implementeren bij het in gebruik nemen van de nieuwbouw in Lokeren in 2027.

Tot schrijfs,

De Handkliniek – dr. Alex Vermeiren, mede namens collega’s Benoit Zachee en Koen Verheye

Vlnr: Sabine Ongena (hoofd recovery), dr. Benoit Zachee, dr. Wim Amelinckx, dr. Alex Vermeiren, Angie Van Peteghem (hoofd dagziekenhuis Lokeren), Nele Haentjens (verpleegkundige dagziekenhuis Lokeren), Lieve Poppe (procesmanager) en Lieve Ghysebrechts (verpleegkundige Orthokliniek).