Patient reported outcome measures (PROM’s) voor urologie waasland

Gepubliceerd op vrijdag 1 maart, 2019

Wanneer het gaat over klinische outcome measures weten we allemaal dat er een groot verschil is tussen de resultaten gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en de dagdagelijkse realiteit. Bij het bespreken van behandelingen en de te verwachten resultaten wordt vaak geciteerd uit grote studies. De patiënt heeft echter recht op inzage in resultaten van het eigen centrum waarin hij behandeld wordt.

Het meten van eigen resultaten is een belangrijk element in kwaliteitsverbetering, zeker wanneer nieuwere technieken worden aangewend. Wijzigingen in techniek moeten geëvalueerd worden. Afhankelijk hiervan worden ze behouden of verlaten, afhankelijk van de meerwaarde. Alles begint bij het prospectief meten van resultaten bij de bron, zijnde de patiënt: Patient Reported Outcome Measures.

Door middel van een online module kunnen we databases ontwerpen: deze bevatten een verzameling aan klinische gegevens aangevuld met de data uit gevalideerde vragenlijsten die de patiënten invullen.

Als eerste project zijn we gestart met de RALP procedure (Robot-Assisted Laparoscopic Prostatectomy). We meten de kwaliteit aan de hand van beeldvorming, bijvoorbeeld: hoe vaak de lokalisatie en het stadium van prostaatkanker correct werd ingeschat op MR in vergelijking met het definitief APO verslag, anatoompathologie (concordantie van het resultaat van de biopsie met de definitieve postoperatieve diagnose) de chirurgische ingreep (het aantal verwijderde klieren, snijranden, transfusienood, herval, …) maar ook follow-up (het meten van de continentie en potentie tot twee jaar na heelkunde).

Deze database biedt een schat aan informatie voor alle betrokken disciplines om hun kwaliteit verder aan te scherpen.

De klinische parameters worden ingevuld door de arts en de uro-onco verpleegkundige. De vragenlijsten worden op een tablet ingevuld door de patiënt. De resultaten worden bijgehouden in een geanonimiseerde database en jaarlijks gepubliceerd en besproken met alle betrokken disciplines.

We verwachten op die manier meer transparantie aan de patiënt te kunnen bieden, een objectieve kwaliteitsmeting te genereren en last but not least een bijkomende motivatie te betekenen voor alle medewerkers om op de ingeslagen kwaliteitsvolle weg verder te gaan.