HomeArtikelPijnbehandeling in Vitaz: acuut of chronisch

Pijnbehandeling in Vitaz: acuut of chronisch

Gepubliceerd op maandag 30 januari, 2023

Heel wat mensen kampen dagelijks met pijn. Hoe dit ervaren wordt, is persoonlijk en wordt beïnvloed door verschillende factoren. De teams van het Multidisciplinair pijncentrum en de Acute Pain Service (APS) zetten zich dagelijks in om elke patiënt een kwaliteitsvolle behandeling te bieden van zowel acute als chronische pijn.

Daar waar Acute Pain Service (APS) zich vooral toespitst op acute en postoperatieve pijn, richt het Multidisciplinaire pijncentrum zich op het behandelen van acute, subacute en chronische pijn. Samen werken ze aan een efficiënt pijnbeleid met als doel om het comfort van de patiënt te verhogen, het herstel te bevorderen, complicaties te voorkomen en, indien mogelijk, de ziekenhuisopname te verkorten.

Week van de pijn

Van 10 tot 16 oktober vond de ‘Week tegen pijn’ plaats. De Acute Pain Service en het Multidisciplinair pijncentrum sloegen de handen in elkaar om pijn en de behandeling ervan in de kijker te zetten. Er werden banners opgesteld, gehospitaliseerde patiënten kregen een speciaal voor de gelegenheid opgestelde pijnkrant, kindjes kregen een ‘pijntoverstokje’ en verpleegkundigen kregen enkele gadgets, waaronder een pijnmeetlatje om hen te ondersteunen bij het dagelijks meten, registreren en behandelen van pijn bij onze patiënten.