HomeArtikelPoli reumatologie uit de startblokken!

Poli reumatologie uit de startblokken!

Gepubliceerd op zaterdag 1 mei, 2021

“Eindelijk!”, zullen velen onder jullie denken, want de nood aan een dienst reumatologie was groot. Om dit project succesvol uit te bouwen met aandacht voor de langetermijnvisie, heb je reumatologen nodig die zich hiervoor willen engageren. Met trots kunnen we zeggen dat we intussen reeds met drie reumatologen zijn opgestart: Dr. Nancy Van den Bossche, Dr. Anneleen Moeyersoons (1/8/2020) en Dr. Saskia Buggenhout (1/3/2021). Vanaf januari 2022 zal ons team versterkt worden door Dr. Katelijne De Wilde. Het feit dat we werden opgeleid in diverse centra (UGent, KUL, Maastricht) zien we zelf als een grote meerwaarde. Hierdoor bekijken we casuïstiek vanuit verschillende invalshoeken en beschikken we over een groter netwerk in geval van derdelijnspathologie.

vlnr: dr. Nancy Van den Bossche, dr. Katelijne De Wilde, dr. Saskia Buggenhout & dr. Anneleen Moeyersoons

Multidisciplinaire aanpak van reumatologische pathologie

Uiteraard zullen we courant voorkomende pathologie zoals reumatoïde artritis, axiale en perifere spondylarthropathie en osteoartritis behandelen, maar we willen ook een dienst zijn waar patiënten met kristalarthropathieën of meer zeldzame aandoeningen zoals SLE, Sjögren syndroom, systeemsclerose, inflammatoire myositis en sarcoïdose terecht kunnen. Hierbij willen we investeren in multidisciplinair overleg, wat cruciaal is voor een optimale zorg.

Capillaroscopie binnen de uitwerking van systeemaandoeningen: een meerwaarde

In het kader van opsporen en differentiëren van systeemziekten wil en kan onze dienst veel betekenen, mede door het uitvoeren van capillaroscopie. Hierbij worden door middel van een soort microscoop de nagelriembloedvaten tot 200 keer vergroot. Het patroon van aantasting heeft een voorspellende waarde voor sommige aandoeningen (sclerodermie/myositis/…). Hierbij is het Raynaud fenomeen (bi- of trifasische verkleuring van de vingers bij koude) een opvallend “zichtbaar” symptoom en vaak vroegtijdig aanwezig, terwijl andere manifestaties (zoals bv. interstitieel longlijden of myositis) meer silentieus optreden. Bij één op de tien patiënten met een Raynaud fenomeen blijkt een onderliggende systeemaandoening aanwezig, reden genoeg dus om dit actief op te sporen!

U kunt een afspraak maken voor capillaroscopie bij Dr. Buggenhout of Dr. Moeyersoons.

Capillaroscopie

Time is function: het belang van de “early artritis clinic”

Het concept “early artritis clinic” is in binnen- en buitenland sterk in opmars binnen de reumatologie. Dit omdat een vroegtijdige diagnose en behandeling om het risico op lange termijn schade te verminderen bij inflammatoire artritis, hetgeen tot  een betere prognose en levenskwaliteit leidt. Om deze “early artritis clinic” succesvol toe te passen, is een nauwe samenwerking tussen huisarts en reumatoloog cruciaal. Voor patiënten met recent opgetreden artritis en/of langdurige ochtendstijfheid en/of inflammatoire gewrichts- of spierpijn gekenmerkt door nachtelijke pijn, zullen we (eventueel na telefonisch overleg) steeds een afspraak op korte termijn voorzien.

Echografie als bondgenoot binnen de reumatologie

Echografie met powerdoppler wint meer en meer aan belang binnen onze discipline, zowel bij diagnosestelling als bij de follow-up en evaluatie van de therapie. Het onderzoek is veilig en weinig belastend voor de patiënten en kan, zo nodig, makkelijk worden uitgevoerd tijdens de consultatie. De bekomen informatie helpt ons onmiddellijk om de therapie nog beter af te stellen (het “treat-to-targetprincipe”). Elk van ons heeft zich toegelegd op het correct aanleren van deze techniek.

Optimale zorg via medische samenwerking

We streven ernaar om een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor huisartsen, specialisten en paramedici. We willen hen hierbij niet enkel op de hoogte houden van de reumatologische status en aandachtspunten, maar hen ook betrekken bij het beleid van hun patiënten. Verder willen we ons inzetten voor het opstellen van zorgpaden voor o.a. osteoporose, systeemziekten of bij multidisciplinair overleg.

Onze locatie: campus Moerlandstraat Route 753. Hier kregen de vroegere lokalen van poli longziekten een grondige opknapbeurt en beschikken we sinds 1 maart 2021 over drie consultatieruimtes en een onthaalbalie. Ook in campus Beveren (Dr. Van den Bossche) en campus Lokeren (Dr. Buggenhout) vinden al consultaties plaats.

U kunt afspraken maken of ons bereiken via het secretariaat reumatologie:

  • tel: 03/760.72.10
  • mail: secretariaatreumatologie@aznikolaas.be