Primeur in VITAZ: pre-operatieve coiling van kleine longletsels gevolgd door minimaal invasieve longchirurgie

Gepubliceerd op woensdag 16 februari, 2022

In januari van dit jaar werd in ons ziekenhuis de eerste minimaal invasieve resectie van een niet zichtbaar, noch voelbaar letsel in de long uitgevoerd na CT-geleide markering door een coil. Dit is een samenwerking tussen de diensten Medische en Moleculaire Beeldvorming en Thorax- en Vaatheelkunde.

Tijdens een longingreep is het terugvinden van letsels (soms maar enkele millimeters groot) niet gemakkelijk. Omdat deze letsels zodanig klein en zacht zijn, kunnen we ze tijdens een gewone ingreep niet zien, noch duidelijk voelen. Een nieuwe techniek op het vlak van medische beeldvorming waarbij voor de ingreep een markering wordt aangebracht aan het letsel, maakt het nu wél mogelijk om deze kleine letsels tijdens de operatie eenvoudig te detecteren. Dit zorgt ervoor dat behandeling tijdig kan opgestart worden en voorkomt vroegtijdig verdere evolutie van het letsel, wat dikwijls kwaadaardig is. Dit zorgt er natuurlijk voor dat patiënten sneller behandeld kunnen worden en een betere kans op langer leven met betere kwaliteit hebben.

Radiologisch beeld voor en na het plaatsen van de coil

Net voor de operatie wordt door dr. Jerjir (thoracaal radioloog) en dr. Ceuterick (thorax chirurg) geleid door CT-scan beelden een klein metalen veertje (coil) geplaatst tegenaan het letsel. Dit gebeurt onder lokale verdoving met minimaal ongemak voor de patiënt. De precieze plaatsing van de coil is essentieel om het letsel tijdens de operatie terug te vinden.

Intra-operatief fluoroscopisch beeld van de coil

De volgende stap vindt plaats in de operatiezaal waar onder algemene anesthesie minimaal invasief wordt geopereerd door een sneetje van vier cm onder de oksel. Dit zorgt er mede voor dat het gezond longweefsel maximaal behouden blijft. De coil en het aanliggende letsel worden radioscopisch opgezocht en verwijderd uit de long. Bij de eerste patiënt kon de thoraxdrain daags na de ingreep verwijderd worden en kon de patiënt met minimale pijnstilling twee dagen postoperatief het ziekenhuis verlaten.

Een geslaagde samenwerking tussen beide diensten om op deze manier innovatief verder te bouwen aan nog meer kwalitatieve zorg voor de patiënten uit het Waasland.

dr. Vincent Ceuterick

Thoraxchirurg

dr. Naïm Jerjir

Radioloog