HomeArtikelProcedurele sedatie en analgesie (PROSA) bij kinderen

Procedurele sedatie en analgesie (PROSA) bij kinderen

Gepubliceerd op woensdag 28 juni, 2023

Een bezoek aan de (kinder)arts of aan het ziekenhuis (zoals spoed, radiologie, operatie, bloedafname…) kan een stresserende gebeurtenis zijn, ook voor een kind. Schrik voor het onbekende, herinneringen of negatieve ervaringen uit het verleden, kunnen soms aanleiding geven tot angst. Angst kan op zichzelf de pijnbeleving meer intens maken.
Als baby- en kindvriendelijk ziekenhuis streven we naar een a-traumatische behandeling van het kind, bij voorkeur ter preventie. Vanaf september 2022 is in ons ziekenhuis een pediatrisch PROSA-team (PROcedurele Sedatie en Analgesie) gestart.

In de zoektocht naar de beste manier om angst en pijn zo beperkt mogelijk te houden, betrekken Sofie (PROSA-verpleegkundige) en het PROSA-team zowel de ouder(s) als het kind. Samen zoeken ze de beste manier om de angst-en pijnbeleving te beperken of te herprogrammeren van reeds opgelopen angst.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, de omstandigheden en het geplande onderzoek, zijn er tal van opties. Medicamenteuze hulpmiddelen zoals Meopa (lachgas), sedatie en analgesie worden zoveel mogelijk vermeden.
Wel zet het team in op vertrouwen, informatie, controle door het kind, comfort talk, comfortabele houding en afleidingsmaterialen zoals Ipad, VR-bril, een windmolentje, zoekboek of projector. Een combinatie van deze technieken en verdovende zalf zoals Emla® of Rapydan® heeft al heel wat succesverhalen opgeleverd. Op termijn willen we deze aanpak in het hele ziekenhuis uitrollen.

A-traumatisch behandelen van kinderen begint echter al buiten de ziekenhuismuren. Ook als huisarts, thuisverpleegkundige, apotheker, … kunt u al heel wat doen met bovenstaande tips.
Zijn er toch nog kinderen die nood hebben aan extra ondersteuning kunt u advies vragen aan het PROSA-team.

In de informatiefolder ‘Prosa bij kinderen’ in bijlage, vindt u bijkomende info over de beschikbare hulpmiddelen om de pijn- en angstbeleving te reduceren.

Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij onze PROSA-verpleegkundige Sofie Van Den Bossche.

Documenten