Reanimatie, een continue innoverend verhaal

Gepubliceerd op maandag 6 mei, 2019

Zorgverleners worden in hun dagelijkse praktijk niet te regelmatig geconfronteerd met reanimatie. Vanuit een overkoepelend Quality & safety oogpunt is er de richtlijn om tweejaarlijks een BLS training te organiseren en te hernemen. Uit onderzoek blijkt dat reanimatievaardigheden snel afzwakken, daarom werd binnen AZ Nikolaas beslist tot een jaarlijkse (her)training. Voor de verpleegkundigen van de kritieke diensten, is dit zelfs tweemaal per jaar. Zij hebben naast een pure vaardigheidstraining rond BLS, ook nog een aantal geïntegreerde en geavanceerdere (bv. ALS) simulatietrainingen in hun vingers.

Het organiseren van deze trainingen gaat gepaard met workload, zowel bij de organisatie als eindgebruiker. Met deze insteek werd er in 2012 beslist om van start te gaan met een Skill’s station van Laerdal. Dit systeem liet ons toe om twee doelen te bereiken. Enerzijds vervangt het concept de klassieke opleiding met instructors. In een geavanceerde trainingspop zitten sensoren die verbonden zijn met een computer waardoor je telkens feedback krijgt over een aantal paramaters zoals de snelheid en de diepte van de borst-compressie, die bepalend zijn in functie van het bieden van een succesvolle overlevingskans. Anderzijds kunnen de daardoor vrijgekomen instructeur-uren ingezet worden ifv de geavanceerdere simulatietrainingen voor de kritieke diensten.  

De geïntegreerde trainingsaanpak, samen met de implementatie van AED-toestellen in het ziekenhuis zorgde tussen 2012 en 2018 tot eeen verdrievoudiging van het aantal kritische patiënten welke na een hartstilstand het ziekenhuis verlaten hebben zonder restsymptomen. Onze resultaten situeren zich boven het  internationale gemiddelde betreffende overlevingscijfers.

Op heden is er gekozen om het systeem / concept nog verder te verruimen en te optimaliseren aan de hand van een hardware- en softwarematige upgrade. Het geüpgraded concept (RQI = Resuscitation Quality Improvement) biedt een aantal nieuwe opportuniteiten ifv de verdere uitbouw van het succesverhaal. Deze upgrade biedt een visuele analyse van organisatorische, afdelings- en individuele trainingsgegevens en –resultaten, waarbij ook de evolutiegraad gevolgd kan worden. De rapporten identificeren en objectiveren  targets voor verdere kwaliteitsverbetering, die ook relevant zijn voor kwaliteits-audits en beleidsrapportage.

drh. Carl Haentjens

CPR-coördinator