Regionaal zorgstrategisch plan Mira ziekenhuisnetwerk is goedgekeurd

Gepubliceerd op maandag 3 juli, 2023

Het Mira ziekenhuisnetwerk heeft de wind in de zeilen. AZ Sint-Blasius en Vitaz maakten samen een ambitieus zorgstrategisch plan voor de regio Dender en Waas. Dat plan is nu goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Het is ook voor het nieuwbouwziekenhuis van netwerkpartner Vitaz een belangrijke stap om over te kunnen gaan naar de aanvraag tot overheidssubsidiering.

Impressie nieuwbouwziekenhuis Sint-Niklaas

Vroeger volstond een individueel zorgstrategisch plan (IZSP), opgemaakt door een individueel ziekenhuis. Het diende enkel te worden toegelicht aan de omliggende ziekenhuizen. Na goedkeuring ervan, kon een subsidieaanvraag worden ingediend. AZ Nikolaas kreeg goedkeuring voor dergelijk IZSP in juni 2015. Echter, eind 2021 kregen we de boodschap dat – ingevolge de vergevorderde evolutie op vlak van ziekenhuisnetwerken en de fusie met AZ Lokeren- een volledig nieuw IZSP diende te worden opgemaakt.

Hiertoe diende eerst het Regionaal zorgstrategisch plan (RZSP) voor het MIRA netwerk opgesteld en goedgekeurd te worden. Dit RZSP beschrijft de rol van het MIRA ziekenhuisnetwerk in het toekomstige zorgaanbod van de regio Waas en Dender, daar waar het IZSP van Vitaz de zorgstrategie op ziekenhuisniveau bepaalt. Vanzelfsprekend stemt de inhoud van het IZSP overeen met de inhoud van het RZSP.

De goedkeuring van het RZSP in juni, werd meteen gevolgd door indiening van het IZSP. We verwachten feedback van de overheid in de eerstkomende maanden na de zomervakantie, waarna we, bij goedkeuring ervan, zullen overgaan tot de aanvraag van financiële middelen bij de overheid via een technisch-financieel plan.

Meer informatie over het regionale zorgstrategisch plan en de goedkeuring ervan, vindt u hier.